Skip to main content
DA / EN

Danmarks første professor i Eksistentiel og Åndelig Omsorg (Spiritual Care) med særligt fokus på cancer er udnævnt ved SDU

”Vi er meget glade for med støtte fra Kræftens Bekæmpelse at realisere dette professorat, der gør det muligt at udbygge viden om patienters psykosociale, eksistentielle og åndelige behov og at bringe denne viden ind i klinisk praksis”, siger Ole Skøtt, der er dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Eksistentiel og åndelig omsorg (Spiritual Care) er en helhedsorienteret indsats for mennesker i nød med fokus på deres behov for håb, mening, og livsindhold. Det er en indsats, der historisk har rødder før den biomedicinske udfoldelse, men som i nyere tid er blevet genopdaget som led i ønsket om at få patienten i fokus med de forskellige patientbehov, man møder: psykosociale, eksistentielle og åndelige behov.

Det er et fokusfelt, WHO og den palliative medicin længe har været opmærksomme på, men som nu ønskes belyst bredt indenfor sundhedsvæsenet som et centralt element af at have patientens liv i centrum. Professoratet er delvist finansieret ved en bevilling fra Kræftens bekæmpelse og der vil være særligt fokus på cancer som modelsygdom, med perspektiv for andre sygdomsgrupper. Professoratet er forankret ved Forskningsen-heden for Almen Praksis, under Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet.

Forholdet mellem tro og helbred

Niels Christian Hvidt har været ansat på SDU som lektor siden 2006 med fokus bredt på forholdet mellem tro og helbred, med særligt fokus på cancer. Med sin stærke position indenfor Spiritual Care, herunder erfaringer fra lignende stillinger i udlandet og som leder af internationale forskernetværk, er Niels Christian Hvidt den rette person til nu at styrke forskningen i, hvordan dette grundlæggende indsatsfelt kan komme patienterne til gavn i Danmark indenfor palliation, almen praksis og i sundhedsvæsenet bredt. Han vil desuden etablere egen forskningsgruppe, der skal arbejde med eksistentiel og åndelig omsorg, kommunikation og patientindsats. Herigennem skal han være med til at udbrede den kultur på universitet og hospital, der sikrer indtænkning af eksistentiel og åndelig omsorg i forskning, uddannelse, behandling og pleje.

Niels Christian Hvidt har været professor ved Ludwig Maximilian Universitetet i München og Fellow ved Frei-burg Institute for Advanced Studies (FRIAS). Han har været initiativtager til og leder af Nordic Network for Re-search in Faith and Health (www.faith-health.org) og Network for Research in Spirituality and Health (www.nersh.org) og deltager i en række andre internationale forskningsnetværk og -selskaber.

International forskning og Niels Christian Hvidts danske forskning har vist, at eksistentielle og åndelige ressourcer har betydning for sundhed og overlevelse, og for håndteringen af krise og sygdom, ikke mindst cancer. Og samtidig kan sygdom afføde nye eksistentielle og åndelige overvejelser og behov.

Syv forskningsfelter

Niels Christian Hvidts arbejde som professor vil fremadrettet handle om, hvordan den eksistentielle og åndelige omsorg kan forbedres gennem syv forskningsfelter: 1. Patienters og pårørendes eksistentielle og åndelige behov, 2. Eksistentiel kommunikation og patientindsats i forskellige kliniske settings, 3. Spiritualitet og placebo, 4. Spiritualitet og empati, 5. Sundhedsprofessionelles egne værdier og håndtering af egne kriseerfaringer, 6. Sygehuspræsters virke, samt 7. Uddannelse og efteruddannelse indenfor eksistentiel og åndelig omsorg.

Niels Christian Hvidt læste både på teologi og medicin, men endte med at blive uddannet teolog fra Københavns Universitet i 1997 med Universitets Guldmedalje for sin prisafhandling. Han har en doktorgrad fra Gregoriana-Universitetet i Rom i 2001, udgivet på Oxford University Press i 2007 som Christian Prophecy – the Post-Biblical Tradition. Et fire-årigt stipendie fra Lundbeck fra 2002 – 2006 gjorde det muligt for ham at specialisere sig i krydsfeltet mellem teologi og medicin i forskningsfeltet Tro og Helbred, og han publicerer nu primært i sundhedsfagligt relevante tidsskrifter, ligesom hans universitære forskning, undervisning og vejledning primært retter sig mod kommende læger og andre sundhedsprofessionelle.

Han har desuden en stor interesse for bred videnskabelig formidling, har udgivet flere populærvidenskabelige bøger og artikler, og er kendt fra medierne. Han er en ofte benyttet foredragsholder og underviser på konferencer og kurser i Danmark og udlandet.
Niels Christian Hvidt har en dansk-tysk baggrund, men er vokset op i Danmark. Han er gift med religionssociolog Elisabeth Assing Hvidt med hvem han har to drenge på 9 og 10 år.

Tiltrædelsesseminar

Niels Christian Hvidt starter i stillingen 1. juli 2017. Offentligt tiltrædelsesseminar – herunder tiltrædelsesforelæsningen – vil blive afholdt den fredag den 15. december 2017 14.00-17.00 i Auditoriet, J. B. Winsløwsvej 25, 5000 Odense C.
www.sdu.dk/ansat/nchvidt 
www.hvidt.com

Mød forskeren

Niels Christian Hvidt, professor hos Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Niels Christian Hvidt

Video fra tiltrædelsesseminaret

Se tiltrædelsesforelæsning ved Niels Christian Hvidt afholdt den fredag den 15. december 2017.

Se video

Redaktionen afsluttet: 29.06.2017