Skip to main content
DA / EN

Opstart > Samarbejdsaftale

Links

Juridisk kontor (intranet)

Når SDU modtager en ekstern bevilling, hvori der indgår partnere/samarbejde udenfor SDU, skal der som udgangspunkt altid udarbejdes en samarbejdsaftale mellem SDU og den/de eksterne parter i projektet.

Udarbejdelsen af aftalen sker i et samarbejde mellem bevillingshaver (+ evt. RSO), den/de deltagende parter og en medarbejder fra Juridisk Kontor, idet legalitetskontrollen af universitetets aftaler altid foretages af Juridisk Kontor.

Indholdet i den konkrete samarbejdsaftale afhænger bl.a. af projektets omfang og kompleksitet og antallet af deltagere/parter i projektet. En samarbejdsaftale vil dog typisk omfatte bestemmelser om:

  • Organisering af projektet
  • Fordeling af projektets økonomi, inkl. aftaler om afrapportering
  • Fordeling af rettigheder (IPR), herunder
    • ejerskab til den viden, som bringes ind i projektet og
    • ejerskab til opfindelser og resultater og knowhow, som måtte fremkomme af samarbejdet
  • Publicering, da SDU som en offentlig forskningsinstitution har pligt til at offentliggøre vores forskningsresultater

Udover selve samarbejdsaftalen kan der være behov for at indgå supplerende aftaler, eksempelvis underleverandøraftaler eller ph.d.-aftaler. Disse aftaler er Juridisk Kontor naturligvis også behjælpelige med.

___

Sidst opdateret: 16.08.2016