Skip to main content

Styrk kvaliteten i din ledelse

Masteruddannelsen i kvalitet og ledelse har fokus på kvalitet som en integreret del af ledelsesopgaven. I løbet af uddannelsen udvikler du et detaljeret kendskab til kvalitetsfremmende initiativer samtidig med, at du opnår organisatoriske og ledelsesmæssige indsigt og kompetencer.

Uddannelsen giver dig viden om - og redskaber til at arbejde med ledelsesperspektiver på mange planer og får  kendskab til kvalitetsfremmende metoder og initiativer 

Du får en undervisning, der giver dig solid teoretisk viden, relevante cases og som sætter fokus på problemstillinger fra dit arbejdsliv.

Du vil blive præsenteret for forskellige perspektiver fra forskellige sektorer til gensidig inspiration og læring.

Hvorfor skal du tage en MPQM?

Bliv klogere på hvorfor du skal tage en MPQM.

Læs artiklen