Skip to main content
Masteruddannelse

Hvorfor tage en master i kvalitet og ledelse?

Få den specifikke viden om og redskaberne til at arbejde med ledelse og kvalitet på mange planer

Af Mastersekretariatet, , 24-04-2023

Masteruddannelsen i kvalitet og ledelse har fokus på kvalitet som en integreret del af ledelsesopgaven. I løbet af uddannelsen udvikler du et detaljeret kendskab til kvalitetsfremmende initiativer samtidig med, at du opnår organisatoriske og ledelsesmæssige indsigt og kompetencer.

At udvikle kvaliteten af offentlige ydelser kræver ikke kun kendskab til kvalitetsudvikling. Det kræver også indblik i ledelsesdimensionen og i den verden, man som offentligt ansat agerer i.

Netop koblingen mellem kvalitet og ledelse er det væsentlige omdrejningspunkt på denne masteruddannelse.

Fokus på relevante problemstillinger og nyeste erfaringer
Du får en undervisning, der giver dig solid teoretisk viden, relevante cases og som sætter fokus på problemstillinger fra dit arbejdsliv.

Du skal være klar på at blive udfordret på din selvforståelse og konfronteret med de nyeste erfaringer fra både ind- og udland.

Du vil blive præsenteret for forskellige perspektiver fra forskellige sektorer til gensidig inspiration og læring.

Master i kvalitet og ledelse giver dig:

 • Specifik viden om og redskaber til at arbejde med ledelsesperspektiver på mange planer
 • Detaljeret kendskab til kvalitetsfremmende metoder og initiativer 
 • Ledelsesmæssige kompetencer og specialviden på højeste niveau 
 • Skarp analytisk forståelse 
 • Et bredt perspektiv på kvalitet og ledelse   inden for den offentlige sektor
 • Evne til at kunne rumme faglig dybde kombineret med det strategiske udsyn
 • Et stærkt netværk af medstuderende og forskere inden for offentlig kvalitet og ledelse
 • Gensidig inspiration fra dialog med medstuderende med samme interesseområde
 • Metoder og redskaber du kan bruge i din egen organisation fra dag ét under studiet
   

Målgruppe: Ledere og specialister
Uddannelsen er for dig, der er leder eller måske har ønsket om at blive det, eller bare vil have kendskab til ledelse som et vilkår i dagligdagen.

Men masteruddannelsen i kvalitet og ledelse retter sig også mod specialister, der gerne vil have en kobling mellem kvalitet og ledelse.

 

Du får metoder og redskaber du kan bruge i din egen organisation fra dag ét under studiet.

Eva Draborg, studieleder

 

Deltagerne på uddannelsen arbejder f.eks. som:

 • Sygeplejersker 
 • Læger 
 • Fysioterapeuter 
 • Institutions- eller afdelingsledere 
 • Fag- og kvalitetschefer/koordinatorer 
Redaktionen afsluttet: 24.04.2023