Skip to main content

 

Uddannelsen består af:

  • Introduktionsweekend
  • Obligatoriske fag
  • Valgfag
  • Internat
  • Masterprojekt

 

De juridiske rammer og regler for faget finder du i fagbeskrivelserne. 

Herunder kan du se de enkelte undervisningsdage.  Den detaljerede plan  for det enkelte fag finder du på ItsLearning.

Undervisningsplanen opdateres januar og september.   

 

Forår 2023

Kvalitetsudvikling og implementering

3. februar   | 9.15-16.30
17. marts     | 9.15-16.30
1. april           | 9.15-16.30
12. maj          | 9.15-16.30

Eksamen

22. juni         | Skriftlig prøve

Moderne offentlig ledelse

4. februar   | 9.15-16.30
25. februar  | 9.15-16.30
31. marts      | 9.15-16.30
28. april        | 9.15-16.30

Eksamen

8.juni             | Skriftlig aflevering

 

Sundhedsjura

24. februar | 9.15-16.30
18. marts      | 9.15-16.30
29. april         | 9.15-16.30
13. maj             | 9.15-16.30

Eksamen

1. juni               | Skriftlig aflevering
14.-15. juni   | Mundtlig eksamen

 

Efterår 2023

1. semester

Videnskabsteori og metode

01. september | 09.15-16.30
23. september | 09.15-16.30
03. november | 09.15-16.30
09. december | 09.15-16.30

Eksamen

09. januar 2024 | Udlevering 
12. januar 2024 | Aflevering 

 

Kvalitet og kvalitetsledelse

02. september | 09.15-16.30
13. oktober | 09.15-16.30
04. november | 09.15-16.30
17. november | 09.15-16.30

Eksamen

23. januar 2024 | Aflevering 
30. + 31. januar 2024 | Mundtlig 

Styring og motivation i den offentlige sektor

22. september | 09.15-16.30
14. oktober | 09.15-16.30
18. november | 09.15-16.30
08. december | 09.15-16.30

Eksamen

04. januar 2024 | Aflevering 

3. semester

Evaluering

08. september   | 09.15-16.30
07. oktober | 09.15-16.30
10. november   | 09.15-16.30
25. november | 09.15-16.30

Eksamen

14. december 2023 | Aflevering 

 

Strategisk kommunikation (Valgfag)

09. september  | 09.15-16.30
06. oktober | 09.15-16.30
11. november  | 09.15-16.30
24. november  | 09.15-16.30

Eksamen

03. januar 2024 | Aflevering

 

Det sammenhængende sundhedsvæsen (Valgfag)

09. september  | 09.15-16.30
06. oktober | 09.15-16.30
11. november  | 09.15-16.30
24. november  | 09.15-16.30

Eksamen

03. januar 2024 | Aflevering

  

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet