Skip to main content

Uddannelsen består af:

  • Obligatoriske fag
  • Valgfag
  • Internat
  • Masterprojekt

 

De juridiske rammer og regler for faget finder du i fagbeskrivelserne. 

Herunder kan du se de enkelte undervisningsdage.  Den detaljerede plan  for det enkelte fag finder du på ItsLearning.

Undervisningsplanen opdateres januar og september.   

 

Forår 2024

2. Semester

Kvalitetsudvikling og implementering

2. februar   | 9.15-16.30
13. april        | 9.15-16.30
3. maj | 9.15-16.30
25. maj   | 9.15-16.30

Eksamen

24. juni          | Skriftlig aflevering

Moderne offentlig ledelse

3. februar      | 9.15-16.30
15. marts | 9.15-16.30
24. februar  | 9.15-16.30
12. april          | 9.15-16.30

Eksamen

11. juni              | Skriftlig aflevering

 

Sundhedsjura

23. februar      | 9.15-16.30
16. marts | 9.15-16.30
4. maj                | 9.15-16.30
24. maj              | 9.15-16.30

Eksamen

6. juni                | Skriftlig aflevering
13.-14. juni    | Mundtlig eksamen

 

Efterår 2024

1. Semester

 

Videnskabsteori og metode

06. september | 9.15-16.30

28. september | 9.15-16.30

08. november | 9.15-16.30

07. december | 9.15-16.30

 

Eksamen

07. januar 2025 Udlevering

10. januar 2025 Aflevering

 

Kvalitet og kvalitetsledelse

07. september | 9.15-16.30

11. oktober | 9.15-16.30

09. november | 9.15-16.30

22. november | 9.15-16.30

 

Eksamen

21. januar 2025 Aflevering

30.+31. januar 2025 Mundtlig

 

Styring og motivation

27. september | 9.15-16.30

12. oktober | 9.15-16.30

23. november | 9.15-16.30

06. december | 9.15-16.30

 

Eksamen

03. januar 2025 Aflevering

 

 

3. semester

Sommeruniversitet (internat)

26.-30. august

 

Evaluering

13. september | 9.15-16.30

05. oktober | 9.15-16.30

01. november | 9.15-16.30

16. november | 9.15-16.30

 

Eksamen

15. januar 2025 Aflevering

 

Strategisk kommunikation

14. september | 9.15-16.30

04. oktober | 9.15-16.30

02. november | 9.15-16.30

15. november | 9.15-16.30

 

Eksamen

02. januar 2025 Aflevering

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen og  udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser.

Er du i tvivl om, hvilken studieordning du er indskrevet under, er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet. Se kontaktinformationer under Kontakt os.