Skip to main content
DA / EN

Udenlandsk adgangsgivende eksamen

Afhængigt af hvilket land din udenlandsk adgangsgivende eksamen kommer fra, kan du blive  vurderet i både kvote 1 og 2. For at din ansøgning kan vurderes i kvote 1, skal din adgangsgivende eksamen kunne omregnes til den danske karakterskala og opfylde uddannelsens karakterkrav. Der er desuden enkelte lande i EU, samt de fleste lande udenfor EU/EØS, hvorfra eksamenen udelukkende bliver vurderet i kvote 2.

Ansøgningsfrist

Du skal søge om optagelse inden den 15. marts, kl. 12 hvis du har en udenlandsk gymnasial eksamen. Dette gælder også for IB-ansøgere fra Danmark.

Ansøgere med en adgangsgivende gymnasial eksamen fra Grønland, Færøerne samt Duborg-skolen og A.P. Møller skolen i Sydslesvig kan søge kvote 1 frem til 5. juli, kl. 12.00.

Det er altid resultatet af dit første eksamensbevis, der gælder

Det er i Danmark ikke muligt at forbedre sit samlede eksamensgennemsnit ved at tage kurser om eller tage supplerende kurser efter endt gymnasial eksamen. Det betyder, at beregningen af et dansk gennemsnit ud fra eksamensbeviset laves på baggrund af det originale bevis. Forbedringer eller ekstra kurser skal derfor stå på et dokument for sig.

Andre udenlandske eksamener skal vurderes individuelt med henblik på en vurdering af de faglige kvalifikationer. Det er universitetet, der foretager denne vurdering. Ansøgningen sendes til admission@sdu.dk.

Krav om dansk

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2).

Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 02 på 7-trinsskalaen.

Hvis du søger om optagelse på Klinisk biomekanik eller Medicin, skal studieprøven i dansk være bestået med minimum karakteren 7 efter 7-trinsskalaen i hver af de 4 prøver.

Fra 2018 af, består Studieprøven af 3 delelementer,som skal være bestået med karakteren 02 på 7-trinsskalaen, medmindre andet er nævnt under adgangskravene af det specifikke studie.

Ansøgere med et nordisk adgangsgrundlag er undtaget herfra.

Krav om engelsk

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan erstatte kravet om engelsk på B niveau med en IELTS score på 6,5, eller en TOEFL iBT med en score på minimum 88. Testen skal sendes direkte til SDUs institutionsnummer 7969.

Læs mere om engelskkravet her.

Betaling for udenlandske studerende

Universitetet kræver fuld deltagerbetaling fra studerende fra lande uden for EU/EØS.

Dette gælder for:

  • Deltidsstuderende
  • Fuldtidsstuderende

Dette gælder ikke for:

  • Udvekslingsstuderende
  • Studerende med permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark
  • Studerende, der har fået friplads med stipendium fra staten.

Er du i tvivl, så kontakt Optagelsen for udenlandske ansøgere på SDU via admission@sdu.dk.Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 08.12.2023