Skip to main content
DA / EN

Krav om dokumenterede sprogkundskaber

Alle som søger ind på en bacheloruddannelse ved SDU, skal dokumentere enten deres engelskkundskaber, deres danskkundskaber eller i nogle tilfælde begge dele.  

Engelsksprogede uddannelser

På de engelsksprogede bacheloruddannelser kræver det, at du kan dokumentere, at du som minimum har bestået engelsk B med 2,0.

Dansksprogede uddannelser 

Søger du om optagelse på en dansksproget bachelor, skal du dokumentere dansk på A niveau . På de dansksprogede bacheloruddannelser skal engelsk B også være bestået med minimum 2,0 på 7-trins-skalaen, hvis andet ikke er nævnt i uddannelsens adgangskrav. 

Har du en udenlandsk uddannelsesbaggrund og søger du om optagelse på en dansksproget diplomingeniøruddannelse , skal du ligeledes dokumentere Dansk på A niveau.

Krav til dine engelskkundskaber

Du kan dokumentere dine kundskaber på forskellige måder:  

 • Engelsk B fra en dansk adgangsgivende eksamen/HF-enkeltfag. På engelsksprogede uddannelser skal engelsk B være bestået med minimum 2,0 på 7-trins-skalaen.
 • Et gymnasiebevis fra et gymnasium i et EU/EØS-land kan i nogle tilfælde være tilstrækkelig dokumentation. Sammen med dit bevis skal du uploade et dokument fra dit gymnasie, som oplyser antallet af engelsktimer på de sidste tre år af din gymnasieuddannelse. Dokumentet skal skrives på engelsk. Vi vil derefter vurdere, om dit engelskniveau fra gymnasiet svarer til et engelsk B-niveau efter danske standarder. Kurset skal være bestået med minimumskarakteren 2,0 efter den danske 7-trins-skala.

Engelske sprogtest 

Her er en liste over de sprogtest, som SDU accepterer som dokumentation, når du skal dokumentere dine sprogkundskaber til ansøgning om optagelse på en bachelor- og diplomingeniøruddannelse: 

 • TOEFL IBT TEST med en score på minimum 88. For at validere dit resultat, skal vi modtage en score report direkte fra testcentret. Det gør du ved at vælge SDU som modtager via koden 7969. Vælg ”other  - department not listed”. Hvis du allerede har gennemført testen, kan du stadig anmode testcentret om at fremsende dit resultat. Når du har lavet denne anmodning, må du gerne give os besked.  

 • IELTS ACADEMIC TEST med en overordnet score ”overall band score” på minimum 6,5

 • C2 POFIENCIENCY TEST (CPE) med karakteren C eller bedre. Testen accepteres kun fra et Cambridge Network og University of Michigan. For at vi kan validere dit resultat, skal du oplyse dit ID number (eksempelvis EPA123456) og dit secret number (4 cifre) eller en C1 Advanced (CAE), hvilket kun accepteres fra et Cambridge Network og University of Michigan.

Bemærk,  at din IELTS eller TOEFL test må ikke være mere end to år gammel på ansøgningstidspunktet. Har du derimod taget en C2 Proficiency/C1 Advanced (CPE/CAE), er den altid gyldig.  

Engelsk på A-niveau

Skal du opfylde adgangskravet engelsk A, skal du mindst have en test score i TOEFL på 100 og i IELTS er minimumsscoren 7,0.  

Krav til dine danskkundskaber

Søger du ind på en dansksproget bachelor- eller diplomingeniøruddannelse med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine danskkundskaber. Det gælder også danske statsborgere.   

Du kan dokumentere dine danskkundskaber på forskellige måder:  

 • Bestået HF-enkeltfag i dansk A  

 • Studieprøven i dansk som andetsprog (alle 3 dele, skal være bestået med mindst 02, dog mindst 7 på 7-trins-skalaen, hvis du søger om optagelse på enten Klinisk Biomekanik eller Medicin 

 • Bevis for Folkeskolens afgangseksamen 

Kravet gælder også for de dansksprogede uddannelser, hvor dansk A ikke direkte er opført som adgangskrav.  
 
Bemærk, at nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/islandsk på et niveau svarende til dansk A. Det er ikke muligt at opfylde kravet om dansk A ved at have bestået finsk på højniveau.

Al dokumentation skal være uploadet til din ansøgning via www.optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 08.12.2023