Skip to main content
DA / EN

Nordisk adgangsgivende eksamen

Ansøgningsfrist og vurdering

Hvis du har en adgangsgivende nordisk eksamen (se nedenfor), er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12:00. Din ansøgning vil både blive vurderet i kvote 2 som kvote 1. for at din ansøgning kan vurderes i kvote 1, skal din adgangsgivende eksamen kunne omregnes til den danske karakterskala og opfylde uddannelsens karakterkrav.

Adgangsgivende eksamen

For at være berettiget til at søge optagelse på en uddannelse, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen.

  • Sverige: en 3-årig gymnasieuddannelse eller tilsvarende.
  • Norge: opnået generel studiekompetence ved en 3-årig studentereksamen fra videregående skole eller tilsvarende.
  • Island: en 4-årig studentsprof med mindst 140 einingar, 200 til 240 fein eller tilsvarende 
  • Finland: både Ylioppilastutkintotodistus / studentexamensbetyg og lukion päättötodistustus / avgångsbetyg från gymnasiet

Det er altid resultatet for den første eksamen der tæller

Det er i Danmark ikke muligt at forbedre sit eksamensresultat ved at tage kurser om eller tage supplerende kurser, efter endt gymnasial eksamen. Det betyder, at beregningen af et dansk gennemsnit ud fra eksamensbeviset laves på baggrund af det originale slutbetyg/vitnemål/studentsprof/avgångsbetyg. Forbedringer eller ekstra kurser skal derfor stå på et dokument for sig.

Specifikke adgangskrav

Til alle vores uddannelser er der derudover specifikke adgangskrav, som skal være opfyldt. De specifikke adgangskrav er typisk fag/kurser, der indgår i den adgangsgivende eksamen, men i enkelte tilfælde kan der være behov for at supplere efter endt adgangsgivende eksamen. Se her: Norge / Sverige / Finland / Island.

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 08.12.2023