Skip to main content
DA / EN

Evalueringer på andet år

Evalueringer på andet år

Senest 16-18 måneder efter indskrivning skal du og din hovedvejleder udarbejde en statusrapport samt samle det skriftlige materiale, der er grundlaget for evalueringen. Din hovedvejleder har ansvaret for, at det sendes til de to evaluatorer.

Seminaret, der afholdes i forbindelse med midtvejsevalueringen, skal som hovedregel holdes 16-18 måneder efter indskrivning. Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfra, fx såfremt du er på udlandsophold i den nævnte periode.

Formålet med midtvejsevalueringen er at få tilvejebragt et grundlag for og en vurdering af dit projekts udvikling og opnåede resultater.

Læs mere om midtvejsevalueringen.

Hvis ph.d.-skolelederen ifm. evalueringerne konkluderer, at du ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, vil du modtage et tilbud om rette op på dit ph.d.-studie inden for tre måneder. Ph.d.-skolelederen vil typisk være i tæt dialog med vejledere og evt. institutleder inden der tages beslutning om et genopretningsforløb. De tre måneders genopretningsperiode fører ikke i sig selv til en forlængelse af den samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis du ikke senest en uge efter modtagelsen af tilbuddet om tre måneder til genopretning af studiet har accepteret dette, vil din indskrivning ophøre.

Læs mere om genopretningsperioden.

Sidst opdateret: 19.07.2022