Skip to main content
DA / EN

Genopretningsperiode

Hvis ph.d.-skolelederen ifm. med de regelmæssige evalueringer under ph.d.-uddannelsen konkluderer, at du ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, vil  du modtage tilbud om rette op på ph.d.-studiet inden for tre måneder. De tre måneder vil ikke i sig selv føre til en forlængelse af den samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis du ikke har accepteret tilbuddet om tre måneder til genopretning af studiet senest en uge efter modtagelsen, vil indskrivningen ophøre.

Hvis du tager imod tilbuddet om at genoprette studieforløbet, nedsætter ph.d.-skolelederen et bedømmelsesudvalg bestående af to fagkyndige bedømmere samt hovedvejlederen. Bedømmelsesudvalget skal opstille konkrete mål for, hvordan du inden for de tre måneder kan genoprette studieforløbet, og vurdere om der er behov for ændringer i ph.d.-planen.

Ved udløbet af de tre måneder foretager bedømmerne en ny evaluering inden for en måned, hvor det vurderes om du har opfyldt de opstillede mål og studieforløbet kan fortsættes.

Hvis evalueringen efter udløbet af de tre måneder er positiv, godkender ph.d.-skolelederen evalueringen og ph.d.-studiet kan fortsætte. Du og din hovedvejleder vil modtage afgørelsen fra ph.d.-skolen via e-mail.

Hvis evalueringen efter udløbet af de tre måneder fortsat er negativ, ophører indskrivningen. Du og din hovedvejleder vil modtage afgørelsen fra ph.d.-skolen via e-mail. Du kan inden for en uge sende bemærkninger til  dekanen om ph.d.-skolelederens afgørelse. Den endelig afgørelse træffes i dette tilfælde af dekanen.

Sidst opdateret: 10.05.2022