Skip to main content
DA / EN

Evalueringer på tredje år

 

Evalueringer på tredje år

Af hensyn til overholdelsen af tidsfristerne for bedømmelse og forsvar skal du varsle institutlederen og ph.d.-skolens sekretariat om indlevering af afhandlingen i god tid og senest to måneder før forventet indleveringstidspunkt. Det er vigtigt at denne frist overholdes, så bedømmelsesudvalget kan være nedsat, når du indleverer din afhandling.  

Din indskrivning ved SDU ophører ved indlevering af ph.d.-afhandlingen.

Læs mere om ph.d.-skolens retningslinjer i forbindelse med indlevering af afhandlingen og afholdelsen af ph.d.-forsvar.

Hvis ph.d.-skolelederen ifm. evalueringerne konkluderer, at du ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, vil du modtage et tilbud om rette op på dit ph.d.-studie inden for tre måneder. Ph.d.-skolelederen vil typisk være i tæt dialog med vejledere og evt. institutleder inden der tages beslutning om et genopretningsforløb. De tre måneders genopretningsperiode fører ikke i sig selv til en forlængelse af den samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis du ikke senest en uge efter modtagelsen af tilbuddet om tre måneder til genopretning af studiet har accepteret dette, vil din indskrivning ophøre.

Læs mere om genopretningsperioden.

Sidst opdateret: 11.05.2021