Skip to main content

Dit ph.d.-studie afsluttes med aflevering, bedømmelse og forsvar af din ph.d.-afhandling. Afhandlingen skal dokumentere dine evner til at anvende fagfeltets videnskabelige metoder og til at yde en forskningsindsats svarende til de internationale standarder for ph.d.-grader inden for fagområdet, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 11.

Der gælder særlige regler for ph.d.-studerende under ErhvervsPhD-ordningen i forhold til indlevering af ph.d.-afhandlingen og procedurer ved nedsættelse af bedømmelsesudvalg m.v. Læs mere i Vejledning til ErhvervsPhD-ordningen på Styrelsen for Forskning og Innovation.

Afhandlingen

Læs mere om ph.d.-afhandlingen

Klik her

Indlevering

Læs mere om de elementer som indgår i indleveringen af din ph.d.-afhandling

Klik her

Sidst opdateret: 06.10.2021