Skip to main content
DA / EN

Dit ph.d.-studie afsluttes med aflevering, bedømmelse og forsvar af din ph.d.-afhandling. Afhandlingen skal dokumentere dine evner til at anvende fagfeltets videnskabelige metoder og til at yde en forskningsindsats svarende til de internationale standarder for ph.d.-grader inden for fagområdet, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 11.

Der gælder særlige regler for ph.d.-studerende under ErhvervsPhD-ordningen i forhold til indlevering af ph.d.-afhandlingen og procedurer ved nedsættelse af bedømmelsesudvalg m.v. Læs mere i Vejledning til ErhvervsPhD-ordningen på Styrelsen for Forskning og Innovation.

Hvis din afhandling er artikelbaseret, er der forskellige retningslinjer du skal følge, ud fra dit ph.d.-program. 

Sidst opdateret: 18.09.2023