Skip to main content

Evalueringer på andet år

 

Evalueringer på andet år

Efter dit andet års ph.d.-studium gennemføres den sidste regelmæssige evaluering af ph.d.-forløbet. 

Senest 24 måneder efter indleveringen af din ph.d.-plan skal du i samarbejde med din hovedvejleder fremsende en statusrapport til ph.d.-skolens sekretariat.

Læs mere om andetårs evalueringen.

Hvis ph.d.-skolelederen ifm. evalueringerne konkluderer, at du ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, vil du modtage et tilbud om rette op på dit ph.d.-studie inden for tre måneder. Ph.d.-skolelederen vil typisk være i tæt dialog med vejledere og evt. institutleder inden der tages beslutning om et genopretningsforløb. De tre måneders genopretningsperiode fører ikke i sig selv til en forlængelse af den samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis du ikke senest en uge efter modtagelsen af tilbuddet om tre måneder til genopretning af studiet har accepteret dette, vil din indskrivning ophøre.

Læs mere om genopretningsperioden.

Sidst opdateret: 11.05.2021