Skip to main content
DA / EN

Generel information

Generel information

For ph.d.-studerende, der har SDU som hovedinstitution, kan der indgås en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse med en udenlandsk institution, herunder om bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v., der medfører, at den ph.d.-studerende får to ph.d.-beviser (double degree). Den ph.d.-studerende skal gennemføre ph.d.-uddannelsen i henhold til den danske ph.d.-bekendtgørelse, og skulle der vise sig et behov for afvigelser på centrale punkter, f.eks. kursuskravet i § 7, stk. 2 nr. 2 eller ph.d.-uddannelsens normering i § 4, kan der søges om dispensation i ministeriet. Samarbejdsaftalen skal indgås senest 6 måneder efter uddannelsens start.  Aftalen vedrører bl.a. vejledning fra den udenlandske institution, varighed af ophold ved den udenlandske institution, aftale om bedømmelse og forsvar samt udstedelse af ph.d.-bevis. Standardblanket findes ovenfor.

For ph.d.-studerende, der har primær indskrivning ved en udenlandsk institution, kan der indgås en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse, herunder bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v., der medfører, at den ph.d.-studerende får to ph.d.-beviser (double degree). Den ph.d.-studerende skal i udgangspunktet gennemføre ph.d.-uddannelsen i henhold til de retningslinjer og regler, der gælder ved den udenlandske institution, evt. suppleret med yderligere krav fra ph.d.-skolen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU. Den studerende skal som minimum gennemføre et studieophold ved ph.d.-skolen under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet af 6 måneders varighed, have tilknyttet en vejleder fra SDU, bestå fakultetets kursus i god videnskabelig praksis, og det samlede uddannelsesforløb skal af ph.d.-skolen vurderes til at kunne sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse. Samarbejdsaftalen skal indgås senest 6 måneder efter uddannelsens start. Aftalen vedrører bl.a. vejledning fra den udenlandske institution, varighed af ophold ved den udenlandske institution, aftale om økonomi, tilrettelæggelse af bedømmelse og forsvar samt udstedelse af ph.d.-bevis. Standartblanket findes ovenfor.

Nedenstående forhold vedr. bedømmelsesudvalg, forsvar og ph.d.-bevis er gældende for alle ph.d.-studerende, der gennemfører et ph.d.-uddannelsesforløb i forpligtende samarbejde mellem ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og en udenlandsk institution. I samarbejdsaftalen mellem ph.d.-skolen, den udenlandske institution og den ph.d.-studerende skal det fremgå, hvordan proceduren for afslutning af ph.d.-forløbet vil blive tilrettelagt - herunder bedømmelsesudvalget sammensætning (jf. bek. § 26, stk. 1), hvornår den foreløbige bedømmelse skal foreligge (jf. § 26, stk. 2), samt hvornår forsvaret skal finde sted (jf. bek. § 26, 3). Af samarbejdsaftalen skal det ligeledes fremgå, om afhandlingen skal forsvares ved et fælles forsvar, eller om der afholdes to forsvar, før den ph.d.-studerende tildeles ph.d.-graden fra de samarbejdende udenlandske institutioner (jf. bek. § 15, stk. 3 og § 26).

 


Sidst opdateret: 19.07.2022