Skip to main content

Demens og teknologiens rolle

Fra et teknologisk perspektiv ønsker dette at øge viden om de fordele informationsteknologi (IT) kan give mennesker med demens og at bruge denne viden til at forbedre livskvaliteten for patienter med demens og deres pårørende. Vi sigter mod at opnå dette ved at designe, udvikle og vurdere en e-sundheds intervention, der understøtter individualiseret pleje af høj kvalitet i almen praksis, forbedrer patientens og pårørendes evne til at håndtere udfordringerne ved demens og fremme integreret sundhedsydelser på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis.

Der findes adskillige teknologiske hjælpemidler til mennesker der lever med demens, som sigter mod at støtte hverdagsaktiviteter, men kompleksiteten og forskelligheden af løsningerne risikerer at kompromittere deres anvendelighed. Dette perspektiv vil have en diversificeret og inkluderende tilgang. Vi vil involvere mennesker, der lever og arbejder med demens, til at samarbejde med eksperter angående design og test af potentielle it-interventioner. Det er vores ambition, at komponenter i disse interventioner vil omfatte tilpasning af eksisterende IT-platforme og værktøjer samt udvikling af front-end Apps og back-end datadrevet analyseplatforme, der let kan bruges af pårørende og patienter med tidlig demens.

Sidst opdateret: 17.06.2020