Skip to main content
DA / EN

Kerneperspektiver i LIDEM

Forskningscenteret for Livet med Demens er baseret på et stærkt tværfagligt samarbejde mellem forskere og eksperter fra 8 forskningsinstitutter på Syddansk Universitet, Slagelse Sygehus og Professionshøjskolerne (UCL). Det stærke tværfaglige konsortium ønsker at skabe øget viden og evidens på demensområdet ved at sætte fokus på at leve med demens i hverdags ud fra demensberørtes perspektiv. Der er mange aspekter i hverdagslivet, derfor er der også flere perspektiver for forskningen i LIDEM. I tæt samarbejde med kommuner og internationale eksperter, fokuserer LIDEM på 4 kerneperspektiver. På tværs af perspektiverne er Citizen Science og ulighed i sundhed som gennemgående temaer i centeret.  Nedenfor kan du læse mere om hvert kerneperspektiv.

 De fire kerneperspektiver og tværgående elementer

Sidst opdateret: 31.03.2022