Skip to main content

Citizen Science perspektivet danner en overordnet og innovativ ramme for forskningscenterets arbejde. Forskningen er bygget op omkring aktiv borgerinddragelse i planlægning, gennemførelse og implementering af centrets forskningsaktiviteter, hvor medborgere med demens, deres pårørende, fagprofessionelle, lokalområder, patientforeninger og andre interessenter aktivt inddrages i forskningen. Hensigten med Citizen Science perspektivet er forventningen om, at aktiv borgerinddragelse vil have afgørende indflydelse på forskningscenterets sociale og samfundsmæssige betydning.

Sidst opdateret: 17.06.2020