Skip to main content
DA / EN

Forskeruddannelsesprogrammet Funktionelle materialer og nanoteknologi

Forskeruddannelsesprogrammet (FUP) Funktionelle materialer og nanoteknologi er et tværfagligt forum for forskning og uddannelse i nanoteknologi og nye funktionelle materialer, set ud fra både et grundlæggende og et anvendt synspunkt. FUPets forskergrupper har ekspertise indenfor femstilling af nano- og mikrostrukturer, matematisk modellering på nanoskalerede systemer, nanofotonik, nanosensorer, nye brændeselsceller med nanoskalerede materialer, mesoskopiske materialer, nanokatalysatorer, ultramikroskopi, nano-biofotonik, lasermateriale-behandling, smarte materialer, og polymere materialer.

Både i uddannelse og forskningen er der lagt særlig vægt på strukturer og optiske processer på nano- og mikroskalaen. Denne ’mesoskopiske’ skalas karakteristiske dimensioner måler mellem hundrede nanometer og et par mikrometer, og omfatter et område, hvor forskellige naturvidenskabelige discipliner mødes. Derved knyttes den basale videnskab til den anvendte videnskab og udviklingen af teknologisk vigtige produkter fremmes. Ph.d.-studerende, forsynet med den viden, som FUPet formidler, vil fremover være efterspurgte i højere grad.

En yderligere styrke af FUPet er et intensivt samarbejde med industrien, såvel i Odense som i Sønderborg. Især de eksperimentelle ph.d. projekter har stor gavn af at kunne bruge de nye state-of-the-art renrumsfacilteter på Sønderborg campus. Renrummet bliver brugt til særlig blokundervisning i mikrostrukturformation, og sikrer direkte kontakt til den lokale industri. Grundet de nationale (Aalborg Universitet, Dansk Teknisk Universitet) og internationale kontakter (PCAM - Physics and Chemistry of Advanced Materials, et netværk bestående af 13 universiteter), byder FUPet på bredde rekrutteringsmuligheder for ph.d.-studerende, og nem adgang til internationalisering.

Du kan læse mere om den europæiske forskerskole PCAM på www.pcam-doctorate.eu.

Mads Clausen Instituttet Syddansk Universitet

  • Alsion 2
  • Sønderborg - DK-6400
  • Telefon: +45 6550 1690
  • Fax: +45 6550 1635

Sidst opdateret: 19.07.2022