Skip to main content
DA / EN
Menu

Useful Danish Phrases

A List of Important Danish Words

Useful Danish Phrases:

Greetings
Dag Day
Hej Hello
God morgen Good morning (om morgenen / formiddagen)
God dag Good afternoon (om eftermiddagen) / Hello / Good day / How do you do
Morgen Morning
Aften Evening
Nat Night
Godaften Good evening (after 7 p.m.)
Godnat Good night
Farvel Goodbye
Vi ses See you
Kære Dear

 

Common used words
Ja Yes
Nej No
Tak Thank you
Fint tak Fine, thank you
Undskyld Sorry
Hvordan har du det? How are you?
Hvor er du fra? Where are you from?
Taler du engelsk? Do you speak English?
Taler du dansk? Do you speak Danish?
Hvor meget koster det? How much is this?
Jeg forstår ikke I don’t understand
Det ved jeg ikke I don’t know
Måske Maybe
Hjælp Help

 

Services
Statsadministrationen  The State Administration  
SKAT    Tax (and “dear or darling”)
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) The (Danish) Agency for International Recruitment and Integration
Udlændingestyrelsen                Danish Immigration Service
Pladsanvisning   Daycare department
Dagpleje     Daycare (day care kids 0-3)
Vuggestue   Childcare (institution age 0-3)
Børnehave  Kindergarden (age 3-5)
Skole School
Boligstøtte Housing benefit
Børne- og ungdomsydelse Child benefit
Sygehus Hospital
Skadestue Emergency Department
Apotek Pharmacy / Drugstore
Politi Police
Brandvæsen Fire Department 
Posthus Post Office
Rådhus City Hall
Borgerservice Citizen Service  
Kørekort Driving licence
Sygesikringskort Healthcare Card
Køreskole Driving School
Læge Doctor
Privatpraktiserende læge General Practitioner
Tandlæge Dentist
Dyrlæge Veterinarian
Tid Time / Appointment
Recept Prescription

 

Work related
Arbejde  Work
Frivilligt arbejde Volunteer Work
 Ansøgning Application
Ansat Employee
Arbejdsgiver  Employer
Fagforening Union / Trade Union

 

Insurances
Forsikring  Insurance 
Ulykkkesforsikring  Accident insurance
Indboforsikring  Contents insurance
Ansvarsforsikring  Third-party insurance / Liability insurance
Bilforsikring  Vehicle insurance / car insurance (for car and motorcycle)
Rejseforsikring  Travel Insurance
Husforsikring  Housing insurance
Arbejdsløshedsforsikring  Unemployment insurance
A-kasse  Unemployment insurance fund

 

Transportation
Bil Car  
Cykel Bike / bicycle
Cykelhjelm Bike helmet
Bus Bus
Tog Train
Skib Ship
Færge Ferry
Fly Aeroplane / plane / flight 
Lufthavn Airport
Havn Port / Harbour
Banegård  Railway station
Offentlig transport Public Transport
Gågade Pedestrian street
Højre Right
Venstre Left
Ligeud Straight ahead / follow the …
Aflyst Cancelled

  

Places
Mødested  Meeting Place
Arrangement / event Event
Underholdning Entertainment
Musikfestival (Music) Festival
Udendørsaktivitet Outdoor activities
Park Park
Teater Theatre
Musik Music
Koncert Concert 
Biograf Cinema
Kultur Culture
Idræt / Sport Sport
Klub Club
Forening Association 
Kunst Art
Bibliotek Library 
Museum Museum
Genbrugsbutik Second-hand store
Loppemarked Flea market / garage sale
Gratis adgang Free entrance/admission 

 

Family
Børn Kids / Children
Gift  Married (and ”poison”)
Mand (ægtemand) Husband  
Kone Wife
Mand Man
Kvinde Woman
Dreng Boy
Pige Girl
Bedsteforældre  Grand parents
Baby Baby
Family Familie

 

Other words
Pris Price 
Kontant Cash 
Kvittering / bon Receipt
Bog Book
Tilladt Allowed
Forbudt Forbidden / prohibited
Adgang forbudt No access / no entry / no admittance
Affald Waste 
Husholdningsaffald Household Waste
Genbrugsaffald Recyclable waste

 

Food and drink
Mad  Food
Drikke Drink
Morgenmad Breakfast
Frokost Lunch
Aftensmad Dinner
Natmad Late night snack 
Øl Beer
Vin Wine
Sodavand Soda
Vand Water
Drink Drink (liqour)
Mælk Milk
Frugt Fruit 
Grønsager Vegetables

 

Colors
Sort Black
Hvid White
Gul Yellow
Grøn  Green
Orange  Orange
Blå Blue  
Rød Red
Lilla Purple
Lyserød Pink 
Brun  Brown
Grå Grey
Mørk Dark
Lys Light

  Do you think that a useful word or phrase is missing from this list? Please let us know. You can contact us at iso@sdu.dk. Please mark your email "Useful Danish Phrases".

 

Last Updated 26.05.2023