Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en bacheloruddannelse i:

 • Statskundskab fra SDU -  giver dig retskrav på optagelse
 • European Studies fra SDU - bemærk, at du skal dokumentere dine dansk-kundskaber, fordi din bacheloruddannelse er engelsksproget. 
 • Statskundskab fra et andet dansk eller udenlandsk universitet

Du kan dertil søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse som minimum indeholder:

 • 60 ECTS inden for politologiens fagområder

  komparativ politik, politiske institutioner, politisk adfærd, politisk teori, politisk sociologi, international politik, policy-analyse og offentlig forvaltning

 • Yderligere 60 ECTS inden for politologi (se ovenstående) eller generel samfundsvidenskab (fx økonomi, sociologi eller jura)
 • 20 ECTS inden for samfundsvidenskabelig metode, herunder mindst 5 ECTS i kvantitativ metode/analyse.

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, vil ansøgere blive prioriteret efter følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit i den relevante, adgangsgivende uddannelse.
 • Faglig relevant erhvervsrettet erfaring: vedlæg et CV med faglig relevant erhvervsrelateret erfaring (praktik, betalt arbejde, frivilligt arbejde osv.). Du har max 1.200 tegn inkl. mellemrum. Der skal vedlægges dokumentation i form af arbejdskontrakt, bekræftelse fra arbejdsgivere/praktiksted eller lignende. 
 • Der gives maks. 1 point for faglig relevant erhvervsrettet erfaring, som lægges oveni karaktergennemsnittet. 

Supplering

Det er muligt at supplere din bachelor- eller professionsbacheloruddannelse med maksimalt 5 ECTS inden for politologi eller generel samfundsvidenskab (f.eks. økonomi, sociologi eller jura) for at opfylde uddannelsens adgangskrav. Supplering skal være bestået inden studiestart.
Læs mere om muligheden for supplering.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.