Skip to main content

Adgangskrav

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Statskundskab skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en bacheloruddannelse i:

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse, der som minimum indeholder:

  • 60 ECTS inden for politologiens fagområder (komparativ politik, politiske institutioner, politisk adfærd, politisk teori, politisk sociologi, international politik, policy-analyse og offentlig forvaltning
  • yderligere 60 ECTS inden for politologi (se ovenstående) eller generel samfundsvidenskab (fx økonomi, sociologi eller jura)
  • 20 ECTS inden for samfundsvidenskabelig metode, herunder mindst 5 ECTS i kvantitativ metode/analyse.
Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav med udgangspunkt i karaktergennemsnittet for den adgangsgivende bacheloruddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

  • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS