Skip to main content

Studerende på Institut for Statskundskab

Som studerende på Institut for Statskundskab på SDU indgår du i en gruppe af studerende på både bachelor- og kandidatniveau, der lægger stor vægt på det faglige og sociale samvær studerende imellem. Vi har et livligt foreningsliv, der både laver faglige og sociale arrangementer, som giver et afbræk fra timerne i læsesalen og til forelæsningerne.

Derudover har vi på Institut for Statskundskab på SDU en særlig ”Åben Dør”-politik med underviserne. Disse undervisere har kontorer i ”Agora”, som er vores fællesområde for Samfundsfag og Statskundskab – og deres dør er, som navnet angiver, altid åben. Det betyder, at du som studerende har mulighed for at stille spørgsmål, finde informationer om de emner, der interesserer dig, og få et indblik i undervisernes hverdag. 

Dette er en unik mulighed for at interagere med underviserne, som er noget helt særligt for de studerende på Statskundskab på SDU. I fællesområdet ”Agora” er der desuden gruppearbejdspladser, så du kan arbejde med din studiegruppe, når I ikke er til forelæsninger og øvelsestimer. 

Undervisningen og hverdagen som studerende

Undervisningsformen er en kombination af forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde og individuelle opgaver, som tilsammen er med til at forberede dig på de mange forskellige muligheder, du har med en uddannelse i Statskundskab.

I undervisningen vil du møde engagerede danske og udenlandske undervisere og forskere, som brænder for de fag, de underviser i. På kandidaten i Statskundskab har vi desuden fokus på, at fagene altid skal indeholde mere end ét fagområde – på den måde får du altid flere forskellige sider af sagen, når du arbejder med de forskellige emner på læseplanen.

Campus i Odense

Som noget helt specielt finder du på Syddansk Universitet flere studieretninger samlet under samme tag. Det giver en uhøjtidelig stemning og et levende miljø i kantinen, de mange hyggekroge på biblioteket og i fredagsbaren ”Nedenunder”. På disse forskellige steder vil du kunne diskutere filosofi, høre mere om, hvorfor hjerteklapper er livsvigtige, eller blive klogere på finanskrisen – alt sammen noget, der er muligt, fordi så mange uddannelser er samlet samme sted. 

Vi er derudover stolte af det internationale miljø, der er på vores campusser. Hvert år er der et stort optag af internationale studerende, og vi er opmærksomme på at tiltrække undervisere og forskere fra hele verden, som du møder i undervisningen. Det skaber et spændende miljø og en stor mangfoldighed, at så mange forskellige studerende og forskere er samlet under samme tag, og vi håber, du vil benytte dig af de mange tilbud og bidrage til den helt særlige SDU-kultur.