Skip to main content

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen, skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse.

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse. Når du har søgt, vil fakultetet vurdere din uddannelse. For at komme i betragtning skal den som minimum indeholde:

 • 20 ECTS i Softwareudvikling og programmering
 • 5 ECTS i Operativsystemer
 • 5 ECTS i Distribuerede systemer og netværksdannelse
 • 5 ECTS i Databasesystemer
 • 5 ECTS i Algoritmer og datastrukturer
 • 5 ECTS i Statistik

Det er desuden et krav, at du har bestået engelsk B med minimum 3,0 i karaktergennemsnit eller gennemfører en sprogtest. Læs mere om krav til engelskkundskaber.

Du skal skrive en motiveret ansøgning

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Selvom du opfylder adgangskravene, kan du altså ikke være sikker på en plads, med mindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse.

Hvis du ikke har retskrav på optagelse, skal du skrive en motiveret ansøgning og uploade den som bilag i ansøgningsportalen.

Udvælgelse af ansøgere

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier til udvælgelse af ansøgere. Hvert kriterium udløser en pointscore, og dit samlede pointtal afgør, om du får en plads.

 • Fagligt indhold og niveau i adgangsgivende uddannelse (udløser 1-40 point)
 • Dit faglige niveau (udløser 1-40 point). Udover dit samlede karaktergennemsnit lægges der vægt på karakterer i fag inden for:
  • Software engineering
  • Datalogi
  • Programmering
  • Informationsteknologi
  • Virksomhed og samfund
 • Motivation for og evne til at gennemføre uddannelsen (udløser 1-20 point)
Sådan søger du

Du skal lave din ansøgning i vores online ansøgningsportal, DANS

Sådan laver du din ansøgning

Fik du ikke søgt?

Fra 10. juni åbner vi for ansøgning til ledige pladser. Indtil da offentliggøres de ledige pladser løbende. Skriv dig op, og modtag e-mails med nyt om ledige pladser.

Skriv dig op nu

Går du, eller har du gået på en kandidatuddannelse?

Måske gælder der særlige regler, når du søger optagelse

Læs mere