Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer 2 år fordelt på 4 semestre, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Første semester

På første semester opnår du viden og erfaringer med avancerede metoder til software engineering, informationsteknologi og ingeniørgrundlag og -praksis. Du kan vælge at specialisere dig i Advanced Information Technology eller Next Generation Software Development. Læs mere om vores specialiseringskurser her.

Andet semester

På andet semester opnår du viden og erfaring med avancerede metoder til software engineering, informationsteknologi og programmering. Du kan igen vælge at specialisere dig i Advanced Information Technology eller Next Generation Software Development. Læs mere om vores specialiseringskurser her. Et forskningsorienteret projekt giver dig mulighed for at anvende videnskabelige metoder inden for et specifikt forskningsområde.

Tredje semester

På tredje semester lærer du, hvordan du udfører en innovations- og udviklingsproces, der resulterer i et nyt produkt eller en ny service, som henvender sig til eksisterende markeder eller vækstmarkeder. Halvdelen af semestret består af valgfrie moduler. Du kan vælge at bruge en del af de valgfrie moduler, som en del af specialet, så du starter med at specialet allerede på 3. semester. En anden mulighed er at vælge et virksomheds- eller projektforløb til at udvikle en forretningsidé yderligere i samarbejde med et start-up hub.

Fjerde semester

På sidste semester skriver du speciale inden for software engineering.