Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer 2 år fordelt på 4 semestre, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Første semester

På første semester opnår du viden og erfaringer med avancerede metoder til software engineering, informationsteknologi og ingeniørgrundlag og -praksis. Projektarbejde giver dig lejlighed til at afprøve teorien i praksis. Dette er i et semesterprojekt der sætter fokus på at kunne lære at arbejde med åbne problemstillinger. Projektet handler om skalerbare software systemer som naturligt kan håndtere øget brug både i forhold til antallet af brugere og mængden af data i systemet. Semesteret har et valgfrit modul.

Andet semester

På andet semester opnår du viden og erfaringer med avancerede metoder til software engineering, informationsteknologi og programmering. Projektarbejde giver dig igen lejlighed til at afprøve teorien i praksis. Dette er i et semester projekt der sætter fokus på at kunne lære at arbejde med videnskabelige funderede problemstillinger. Projektet handler om systemer der er pålidelige via deres design, gennem transparens og gennem grundig verifikation og validering. Dette er især relevant for softwareløsninger som bygger på internet of things teknologier. Semesteret har et valgfrit modul.

Tredje semester

På tredje semester opnår du viden og erfaringer med avancerede metoder til software engineering og virksomhed og samfund. Her lærer du, hvordan du udfører en innovations- og udviklingsproces, der resulterer i et nyt produkt eller en ny service, som henvender sig til eksisterende markeder eller vækstmarkeder. Halvdelen af semestret består af valgfrie moduler. Du kan vælge at bruge en del af de valgfrie moduler, som en del af specialet, så du starter med at specialet allerede på 3. semester. En anden mulighed er at vælge et virksomheds- eller startupforløb.

Fjerde semester

På sidste semester skriver du speciale inden for software engineering.