Skip to main content
DA / EN

Psykologi handler blandt andet om menneskers tanker, følelser, behov og forestillinger – hvorfor vi tænker som vi tænker, og hvorfor vi gør som vi gør. Psykologi som disciplin beskæftiger med at forstå mennesket i sin helhed.

Psykologer arbejder overordnet med at skabe forandring hos mennesker med diverse psykologiske problemstillinger, på en etisk forsvarlig måde, ud fra en helhedsorienteret tilgang og på baggrund af evidensbaseret viden.

Som psykologistuderende på SDU erhverver du det videnskabelig grundlag, som er en nødvendig forudsætning for, at du senere kan fungere som psykolog. Du får, blandt andet, kendskab til hvilken rolle psykologer har i samfundet, hvilke etiske regler der er inden for praksisområdet, grundig træning i færdigheder for at kunne udvikle sig professionelt som psykolog m.m.

Sådan bliver du psykolog på SDU:

For at blive psykolog skal du gennemføre en uddannelse, der består af:

  • Bacheloruddannelse i psykologi på tre år, der efter afsluttet uddannelse giver betegnelsen bachelor i psykologi.
  • Kandidatuddannelsen i psykologi på to år, der efter afsluttet uddannelse giver betegnelsen cand. psych., og ret til at betegne sig som psykolog.
  • Efterfølgende er der mulighed for en 3-årig forskeruddannelse (ph.d.)

 

Derfor skal du læse...

  • Du får en uddannelse, som kombinerer både teori og praktik, så du har det bedste grundlag for at arbejde som psykolog.
  • På psykologistudiet kan du komme i et internship, som giver dig mulighed for at komme helt tæt på forskningen.
  • Du bliver en del af et aktivt studiemiljø, hvor du kan deltage i både faglige og sociale arrangementer i din fritid.