Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen udbygger den basale viden og forståelse samt de færdigheder og kompetencer den studerende har opnået på en bacheloruddannelse i psykologi. 

Kandidatuddannelse med sundhedspsykologisk fokus

Kandidatuddannelsen adskiller sig ved et sundhedspsykologisk fokus. Her følger du blandt andet fagene sundhedspsykologi, anvendt sundhedspsykologi og samtaleteknik. Du får mulighed for at fordybe dig i et professionsrelevant hovedområde, således at du opnår kompetencer til at arbejde som psykolog inden for et specifikt arbejdsområde.

Praktikophold og praktisk erfaring

Du lærer ikke blot at tilrettelægge et behandlingsforløb eller etablere en terapeutisk relation, men får også praktisk indsigt. Gennem et 10 måneders langt praktikophold, der er lagt ind i uddannelsen, tilegner du dig reelle kompetencer og praktisk erfaring.

1+2 kvartal

K01.
Klinisk psykologi 2, metode 9
(15 ECTS)

K02.
Færdighedstræning: Den professionelle samtale
(5 ECTS)

K03.
Medicinsk psykologi 2, inkl. metode 10
(10 ECTS)

3+4 kvartal

Praktik:
K04 praktikophold og K05 lovgivning og etik (35 ECTS)

K04. Praktiksted
(10 ECTS)

K04. Retur dage
(2,5 ECTS)

K05. Lovgiving og etik - del 1
(2,5 ECTS)

K04. Praktiksted
(15 ECTS)

K04. Retur dage
(2,5 ECTS)

K05. Lovgiving og etik - del 2
(2,5 ECTS)

K06.
Anvendt psykologi, inkl. metode 11
(15 ECTS)

5+6 kvartal

K07.
Valgfag: Anvendt metode 12
(10 ECTS)

7+8 kvartal

K08.
Speciale
(30 ECTS)

                     

Sidst opdateret: 22.03.2019