Skip to main content
Kandidatuddannelsen udbygger den basale viden og forståelse samt de færdigheder og kompetencer den studerende har opnået på en bacheloruddannelse i psykologi.

Kandidatuddannelse med sundhedspsykologisk fokus

Kandidatuddannelsen adskiller sig ved et sundhedspsykologisk fokus. Her følger du blandt andet fagene sundhedspsykologi, anvendt sundhedspsykologi og samtaleteknik. Du får mulighed for at fordybe dig i et professionsrelevant hovedområde, således at du opnår kompetencer til at arbejde som psykolog inden for et specifikt arbejdsområde.

Praktikophold og praktisk erfaring

Du lærer ikke blot at tilrettelægge et behandlingsforløb eller etablere en terapeutisk relation, men får også praktisk indsigt. Gennem et 10 måneders langt praktikophold, der er lagt ind i uddannelsen, tilegner du dig reelle kompetencer og praktisk erfaring.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af Psykologi. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
   
Kl. 08-12
Den professionelle samtale (holdundervisning) 
   
Kl. 11-13
Den professionelle samtale (forelæsning)
   
Kl. 11-14
Medicinsk psykologi (forelæsning)
Kl. 14-17
Klinisk psykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode (holdundervisning)