Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser.

 • Psykologi fra SDU - giver dig retskrav på optagelse
 • Psykologi fra Københavns Universitet
 • Psykologi fra Aarhus Universitet
 • Psykologi fra Aalborg Universitet

Du kan også søge ind på kandidatuddannelsen med en anden bacheloruddannelse i Psykologi, som indeholder minimum følgende (svarende til i alt 180 ECTS):

 • 10 ECTS i Klinisk psykologi
 • 10 ECTS i Udviklingspsykolog
 • 10 ECTS i Personligheds- og socialpsykologi
 • Enten 15 ECTS i et bachelorprojekt indenfor det psykologfaglige område og 15 ETCS i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og design, herunder min. 5 ECTS i statistik, indenfor det psykologfaglige område eller 30 ECTS i et bachelorprojekt indenfor det psykologfaglige område, hvori der indgår tilsvarende metode indenfor det psykologfaglige område.
 • 65 ECTS fordelt på følgende fagområder – alle områder skal være repræsenteret: 
  - Kognitiv psykologi
  - Biologisk psykologi eller sundhedspsykologi/medicinsk psykologi
  - Pædagogisk psykologi
  - Arbejds- og organisationspsykologi
  - Videnskabsteori eller psykologiens historie og videnskabelige grundlag
 • Yderligere 55 ECTS indenfor det psykologfaglige fagområde

Når du har søgt, vil studienævnet vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende. 

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på dansk. Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine danskkundskaber (eller tilsvarende kundskaber i norsk, svensk eller islandsk). Det gælder også, selv om du er dansk statsborger. Se mere om krav til sprogkundskaber.

Fagligt begrundet ansøgning

Du skal vedlægge en fagligt begrundet ansøgning af maks. 1 sides omfang, når du uploader din ansøgning . I ansøgningen skal du angive:

 • Relevant erhvervserfaring (vedlæg CV og reference-udtalelser/anbefalinger/tjenestebeviser eller anden understøttende dokumentation)
 • Anden relevant erfaring (vedlæg CV og reference-udtalelser/anbefalinger/tjenestebeviser eller anden understøttende dokumentation)
 • Dit kendskab til kandidatuddannelsen i Psykologi ved SDU
 • Dine eventuelle forskningsinteresser
 • Dine sprogkundskaber i dansk og engelsk 

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse - Er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Din fagligt begrundede ansøgning

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.