Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

 • Diplomingeniør i Global Management and Manufacturing fra SDU eller AU
 • Diplomingeniør i Produktion fra SDU eller DTU
 • Diplomingeniør i Maskin og produktion fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniør i Globale Forretningssystemer fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniør i Product Development and Innovation fra SDU, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  • Du er begyndt på uddannelsen i 2014 eller tidligere
  • Du har bestået kurset "Supply Chain Management 3" fra Global Management and Manufacturing-uddannelsen eller "Operations Management 3, ERP, Automation" fra Manufacturing Engineering and Management
  • Du har skrevet bachelorprojekt inden for området Operations Management med en vejleder fra Operations Management

 • Civilingeniør i Innovation and Business fra SDU, hvis du:
  • har skrevet bachelorprojekt inden for området Operations Management med en vejleder fra Operations Management

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse.

For at komme i betragtning skal du som minimum opfylde 4 af disse adgangskrav:

 • 5 ECTS i Materials Science
 • 5 ECTS i Quality Management
 • 5 ECTS i Production Technology
 • 5 ECTS i Inventory Management
 • 5 ECTS i Supply Chain Management
 • 5 ECTS i Industrial Engineering / Engineering Management

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Derfor skal du dokumentere dine engelskkundskaber. Det er desuden et krav, at du har bestået Engelsk B med 3,0 eller højere eller gennemfører en sprogtest. Læs mere om krav til engelskkundskaber og se, hvordan du dokumenterer dine sprogkundskaber.

Dokumentation

Du skal uploade følgende dokumenter og dokumentation vedrørende din bacheloruddannelse, medmindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse:

 • Bevis for dine engelskkundskaber - kan eftersendes efter ansøgningsfristen
 • Fagbeskrivelser/studieordning, hvis din bacheloruddannelse ikke er fra SDU og ikke på listen over adgangsgivende uddannelser - kan udelades, hvis relevant dokumentation ikke er tilgængelig

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav på baggrund af:

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet
 • Fagligt indhold og niveau i den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer i fag inden for:
  • Logistics and distribution management
  • Inventory and materials management
  • Quality management
  • Supply Chain Management
  • Materials and manufacturing processes

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har læst på uddannelsen, eller hvis du allerede gør det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Du kan se, hvilke regler der passer til dig, og hvad du skal gøre på siden: Tidligere eller nuværende kandidatstuderende?

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.


Studiestart

1. februar

Studieby

Odense

Undervisningssprog

Engelsk

Ansøgningsfrister

Studiestart 1. februar:

 • 15. oktober for EU/EØS-og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. september for ansøgere fra land uden for EU/EØS
Søg om optagelse til studiestart i februar

Ansøgningsfristen er 15. oktober

Ansøg nu

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 02.08.2021