Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer 2 år fordelt på 4 semestre, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Uddannelsens opbygning er tilpasset, så vi kan levere en uddannelse af høj kvalitet, der matcher aktuelle og fremtidige behov i industrien.

Kandidatuddannelsen er blevet styrket især med hensyn til digitalisering (IIOT, cloud computing og AI) og bæredygtighed samt forretningsskabelse, da danske internationale virksomheder efterspørger ingeniører med disse kompetencer, samtidig med at vi fastholder mulighederne for at du kan arbejde både inden for produktion og supply chain management.