Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse.

Du kan søge ind på den et-faglige kandidatuddannelse, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Bacheloruddannelsen i Medievidenskab fra SDU  -  giver dig retskrav på optagelse
 • Bacheloruddannelse med centralfag (135 ECTS) i Medievidenskab fra et andet dansk universitet
 • Bacheloruddannelse i International Virksomhedskommunikation og medier fra SDU  
 • Bacheloruddannelse i International Virksomhedskommunikation og medier fra et andet dansk universitet, forudsat at uddannelsen indeholder minimum 45 ECTS i mediefag og et mediefagsrelevant BA-projekt
 • Bacheloruddannelse med centralfag (135 ECTS) i Dansk og tilvalg i enten Manuskriptudvikling/Manuskriptudvikling – til serier eller Computerspilsudvikling (45 ECTS) fra SDU 
 • En anden bacheloruddannelse med sidefag i Medievidenskab fra SDU 
 • En anden bacheloruddannelse, som indeholder minimum 45 ECTS i mediefag fordelt på følgende områder (et bachelorprojekt inden for de angivne områder kan bidrage til at opfylde kravene):
  - 10 ECTS medieproduktion 
  - 20 ECTS medieteori 
  - 10 ECTS kvantitativ ELLER kvalitativ metode 
  - 5 ECTS mediehistorie

Du kan søge ind på den to-faglige kandidatuddannelse, hvis du har:

 • En bacheloruddannelse med centralt fag (135 ECTS) i Medievidenskab fra et dansk universitet og sidefag (45 ECTS) i et andet fag fra gymnasiefagrækken, der kan fortsættes på kandidatniveau. Hvis har læst centralfaget ved SDU, har du retskrav til den tilsvarende to-faglige kandidatuddannelse ved SDU.

Krav om engelsk-niveau

Varsling: Fra optaget til studiestart i september 2025 vil du desuden skulle opfylde krav om Engelsk på B-niveau. Se mere om krav til sprogkundskaber.

Fagligt begrundet ansøgning

I den fagligt begrundede ansøgning skal du argumentere for relevansen af din baggrund og adgangsgivende uddannelse i forhold til kandidatuddannelsen, og herunder vise, at du har sat dig ind i kandidatuddannelsens indhold og opbygning. Ansøgningen skal være på dansk og indholde:

 • En beskrivelse af hvordan din adgangsgivende uddannelse er fagligt relevant for kandidatuddannelsen, f.eks. med henvisning til uddannelsesdele eller -elementer fra den adgangsgivende uddannelse. Herunder skal du vise, at du har forholdt dig til kandidatuddannelsens indhold og opbygning
 • En beskrivelse af opnåede kompetencer, herunder erhvervserfaring, som er fagligt relevante for kandidatuddannelsen
 • En beskrivelse af anden erfaring (fx efter-/videreuddannelse, frivilligt arbejde eller udlandsophold), som er fagligt relevante for kandidatuddannelsen
 • En beskrivelse af din viden om særlige områder af relevans for kandidatuddannelsen 

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Fagligt begrundet ansøgning

De to kriterier vægtes lige højt.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.