Skip to main content

Dine valg undervejs definerer dine fremtidsmuligheder

På kandidatuddannelsen i Medievidenskab har du en masse valgfriheder og muligheder for at tone uddannelsen i den retning, du brænder for: 

 • Vil du på udlandsophold?
 • Hvad med projektorienteret forløb?
 • Hvad vil du lære i dine opgaver, projekter og valgfag?
 • Vil du arbejde alene eller sammen med andre?
 • Hvilket type problem vil du arbejde med i dit speciale?

På mitsdu kan du se mere om hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i kandidatuddannelsen i Medievidenskab. 

 

To kandidater fra Medievidenskab går ikke ud ad døren om to år med de samme kompetencer. Det betyder at vores kandidater løser mange forskellige opgaver ude i verden, når de afslutter deres kandidat. Opgaver, der matcher de kompetencer, de har udviklet undervejs.

Du kan gå mange veje – og det er dine valg undervejs i uddannelsen, som i høj grad definerer dine muligheder.

Eksempler på, hvad færdiguddannede kandidater har lært og gør ude i verden

Nedenfor kan du læse mere om, hvad kandidater fra denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er slet ikke udtømmende - du vil finde masser af kandidater, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Undervejs

Det du lærer undervejs i uddannelsen
En uddannelse i medievidenskab er en læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • anvende digitale medier med særligt fokus på video til online platforme.
 • planlægge og lede medieproduktionsprocesser.
 • forstå og analysere forholdet mellem medier, mediebrugere og samfund med fokus på digitale medier.
 • undersøge mediebrug med inddragelse af digitale metoder.
 • forstå og analysere forholdet mellem medier og samfundsinstitutioner. 

Kandidater fra denne uddannelse nævner herudover en lang række kompetencer, som de, hver især, udviklede mens de studerede.

Bagefter

Det du kan bidrage med efter uddannelsen
Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du skal:

 • udarbejde og udføre research i forskellige organisationer, eksempelvis på kultur-, kommunikations- eller uddannelsesområdet.
 • medieplanlægge hos reklame- eller analysebureauer.
 • indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde inden for multimedier og tv.
 • undervise på gymnasiet og mellemlange voksenuddannelser i fx. Mediefag (kræver en kandidatuddannelse i Medievidenskab).
 • arbejde med intern og ekstern kommunikation i offentlige og private organisationer.
 • agere som rådgiver eller konsulent i forskellige organisationer, eksempelvis på kultur-, kommunikations- eller uddannelsesområdet.
 • bruge din viden om tilrettelæggelse og brugerinddragelse i digital produktion.

Listen her giver eksempler på hvad tidligere kandidater fortæller de arbejder med efter uddannelsen. Men listen er uendeligt meget længere.

Error while rendering view [Video Box]. Please, make sure the rendering is configured properly or contact your administrator.