Skip to main content

Projekter med kravlekrokodille og teknologi til genoptræning

  • Denne uddannelse kan læses i Sønderborg
  • Denne uddannelse foregår på engelsk

Hver onsdag arbejder de studerende med deres semesterprojekt. Det giver en varieret hverdag og en ny tilgang til teorien, lyder det fra Rune Wilhelmsen:

”Projektarbejdet er en super måde at afprøve teorien. Lige nu arbejder vi på et projekt i samarbejde med Danfoss Polypower, hvor vi skal lave et genoptræningsredskab til patienter, der pga. hjerneblødning har nedsat følelse i benene og brug for at træne korrekt vægtfordeling,” siger den 22-årige studerende.


”Vi har overtaget et koncept, som en gruppe af Interaction Design-studerende udviklede sidste år. Vores opgave er at bygge en prototype, som er baseret på deres koncept. Det er en meget virkelighedstro måde at arbejde på, som træner os til de udfordringer, vi får som færdiguddannede ingeniører,” siger han.

Kravlekrokodille
På 2. semester lavede Rune og hans gruppe en mekatronisk krokodille, der kunne kravle op af et reb:

”Vi skulle lave en robot, der efterlignede et dyrs bevægelsesmønster, og robotten skulle kunne kravle op af et reb. Vi udviklede en krokodille, der matematisk simplificeret var to trekanter, som ved hjælp af fire gribepoter kunne rokke sig op af rebet,” siger Rune og fortsætter:

”Fra starten vidste vi ikke, hvad opgaven skulle ende med. Undervejs fik vi flere og flere informationer, og det er en god måde at lære på, da det jo er ingeniørens opgave løbende at sætte sig ind i ny viden og på den baggrund udvikle løsninger.”

Engagerede undervisere
”Vi har nogle utrolige dygtige undervisere, der er meget engagerede. Vi bliver involveret undervejs fx med tests og quiz, hvor underviseren også bruger teknologiske hjælpemidler,” siger Rune, der også sætter stor pris på sammenholdet med sine medstuderende.

”Det er utrolig vigtigt med et godt netværk. Vi er en gruppe på tre, der mødes i weekenderne og hjælper hinanden fx med afleveringer og svært stof. Det er rart at have nogen at sparre med, hvis man er kørt fast.”

Fakta

Det tager 3,5 år at blive diplomingeniør i mekatronik. På studiet kommer du bl.a. til at arbejde med temaerne:

- Discover mechatronics 
- Build mechatronics
- Develop mechatronics
- Mechatronics and the  environment.

På 6. semester er du i praktik i en dansk eller international virksomhed, hvor:
- du prøver at omsætte teori til praksis
- du får erhvervserfaring og kontakter, du kan bruge efter studiet
- du bliver klar til afgangsprojektet, som du skriver på sidste semester.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Alsion 2
  • Sønderborg - DK-6400

Sidst opdateret: 01.08.2023