Skip to main content

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse.  Du kan søge ind på begge uddannelsens profiler, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Bacheloruddannelsen i Mekatronik - giver retskrav på optagelse
 • Bacheloruddannelsen in Electronics
 • Bacheloruddannelsen i Robotteknologi
 • Bacheloruddannelsen i Software Engineering
 • Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik
 • Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi
 • Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik
 • Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik

Fra 2024 vil listen over adgangsgivende uddannelser fra SDU være følgende: 

 • Bacheloruddannelsen i Mekatronik - giver retskrav på optagelse
 • Bacheloruddannelsen in Electronics (Sønderborg), hvis du har haft følgende valgfag: Introduction to Machine Learning (IML) og Mechanical Design (DES)
 • Bacheloruddannelsen i Mechanical Engineering, hvis du har haft følgende valgfag: Introduction to Machine Learning (IML) og Electronics 1 (ELEC1 eller ELTR1)
 • Bacheloruddannelsen i Robotteknologi
 • Bacheloruddannelsen i Software Engineering
 • Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik (Odense)
 • Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi (Odense)
 • Diplomingeniøruddannelsen in Electronics (Sønderborg) , hvis du har haft følgende valgfag: Introduction to Machine Learning (IML) og Mechanical Design (DES)
 
 • Bacheloruddannelsen i Elektroteknologi fra DTU
 • Bacheloruddannelsen i Softwareteknologi fra DTU
 • Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik fra DTU
 • Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi fra DTU
 • Diplomingeniøruddannelsen i IT-Elektronik fra DTU
 • Bacheloruddannelsen i Robotteknologi (Robotics) fra AaU
 • Bacheloruddannelsen i Maskin og Produktion fra AaU (Esbjerg)
 • Bacheloruddannelsen i Software fra AaU
 • Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik fra AaU og AaU (Esbjerg)
 • Diplomingeniøruddannelsen i Datalogi fra AaU
 • Diplomingeniøruddannelsen i Applied Industrial Electronics fra AaU (Esbjerg)
 • Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og IT fra AaU
 • Bacheloruddannelsen i Mekanik fra AU
 • Diplomingeniøruddannelsen i Informations- og Kommunikationsteknologi fra AU

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse. For at komme i betragtning, skal den som minimum indeholde:

 • 10 ECTS i Mechanical design, statics, dynamics and 3D CAD
 • 5 ECTS i Digital Design and micro controllers including project work
 • 5 ECTS i Embedded programming including project work
 • 5 ECTS i Analog/Digital Electronics
 • 5 ECTS i Control Theory including project work
 • 15 ECTS i Mathematics

Bemærk: Fra 2024 skal din uddannelse desuden indeholde 5 ECTS i Machine Learning eller Statistical Methods.

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Hvis din bacheloruddannelse ikke er fra SDU, skal du dokumentere dine engelskkundskaber. Læs mere om krav til engelskkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav på baggrund af karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse.

Hvis uddannelsens ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregner vi et karaktergennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.