Skip to main content
DA / EN

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse.  Du kan søge ind på uddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Bacheloruddannelsen i Mekatronik - giver retskrav på optagelse
 • Bacheloruddannelsen i Electronics (Sønderborg), hvis du har haft følgende valgfag: Introduction to Machine Learning (IML) og Mechanical Design (DES)
 • Bacheloruddannelsen i Mechanical Engineering, hvis du har haft følgende valgfag: Introduction to Machine Learning (IML) og Electronics 1 (ELEC1 eller ELTR1)
 • Bacheloruddannelsen i Robotteknologi
 • Bacheloruddannelsen i Software Engineering
 •  Diplomingeniøruddannelsen i Mechatronics
 • Diplomingeniøruddannelsen i Electronics (Sønderborg) , hvis du har haft følgende valgfag: Introduction to Machine Learning (IML) og Mechanical Design (DES)
 • Diplomingeniøruddannelsen i Mechanical Engineering (Sønderborg), hvis du har haft følgende valgfag: Introduction to Machine Learning (IML) og Electronics 1 (ELEC1 eller ELTR1)
 
 • Bacheloruddannelsen i Elektroteknologi fra DTU
 • Bacheloruddannelsen i Softwareteknologi fra DTU
 • Bacheloruddannelsen i Robotteknologi (Robotics) fra AaU
 • Bacheloruddannelsen i Mekanik og Produktion fra AaU (Esbjerg)
 • Bacheloruddannelsen i Software fra AaU
 • Diplomingeniøruddannelsen i Applied Industrial Electronics fra AaU (Esbjerg)
 • Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og IT fra AaU
 • Bacheloruddannelsen i Mekanik fra AU

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse. For at komme i betragtning, skal den som minimum indeholde:

 • 10 ECTS i Mechanical design, statics, dynamics and 3D CAD
 • 5 ECTS i Embedded programming including project work
 • 5 ECTS i Analog/Digital electronics
 • 5 ECTS i Control theory including project work
 • 15 ECTS i Mathematics
 • 5 ECTS i Machine learning eller Statistical methods

Som en del af din ansøgning skal du udfylde og uploade et skema, hvor du selv angiver, hvilke fag fra din uddannelse du anser for relevante i forhold til ovennævnte krav. Skemaet skal du uploade til ansøgningsportalen, når du sender din ansøgning. Download skemaet her (.pdf).

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Hvis din bacheloruddannelse ikke er fra SDU, skal du dokumentere dine engelskkundskaber. Læs mere om krav til engelskkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav på baggrund af karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse.

Hvis uddannelsens ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregner vi et karaktergennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.