Skip to main content
DA / EN

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse.

Du kan også søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

  • Nanobioscience fra SDU
  • Kemi og bioteknologi fra SDU
  • Diplomingeniøruddannelsen i Kemi- og bioteknologi fra SDU
  • Kemi fra Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet eller Københavns Universitet

Har du en anden uddannelse?

Du kan dertil søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse, der som minimum indeholder 80 ECTS i kemi, herunder relevante støttefag. Studienævnet vil vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende, når du søgt om optagelse. 

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Hvis din bacheloruddannelse ikke er fra SDU, skal du dokumentere dine engelskkundskaber. Se krav til sprogkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. 

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav med udgangspunkt i et interview.

Interviewet vil tage udgangspunkt i ansøgers faglighed og relevant erfaring.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.