Skip to main content
DA / EN

Vi har brug for miljøingeniører til at vende udviklingen

Massive klimaudfordringer og knappe naturressourcer truer vores fremtid. Derfor har vi brug for miljøingeniører til at vende udviklingen – og det kan blive dig. Uddannelsen giver dig en omfattende viden om de miljømæssige konsekvenser, vores forbrug har. Du lærer at designe miljøvenlige og miljøeffektive løsninger, som peger i en grøn og fremtidsorienteret retning. 
Uddannelsen foregår i et internationalt studiemiljø, hvor undervisningen foregår på engelsk.

Du bliver miljøekspert, når det gælder arbejdet med at skabe nye og mere bæredygtige løsninger inden for industri, konsulentvirksomhed, ved myndigheder eller videns- og forskningsinstitutioner. 

Læs mere om uddannelsens opbygning og de fagområder miljøingeniøren beskæftiger sig med.

De tre centrale discipliner inden for miljøteknologi

Disse tre hoveddiscipliner er en integreret del af studiet: 

1. Bæredygtighed: Fokuserer på globale miljøudfordringer samt at designe produkter og processer med miljøperspektiv, strategier for at nedsætte miljøpåvirkninger og mindske ressourceforbruget. 

2. Miljøteknologi: Strategier og teknologier til at håndtere og behandle industrispildevand og affald. 

3. Miljøeffektivteknologi: Metoder og værktøjer til at analysere miljøpåvirkningen fra teknologier, systemer, produkter og processer til at skabe miljø- og ressource-effektive løsninger på alle niveauer.

Projekt- og forskningsbaseret læringsmiljø

Du bliver en del af et studiebaseret og samarbejdende læringsmiljø, hvor du arbejder i projektgrupper. Du og dine medstuderende er selv ansvarlige for planlægning og gennemførelse af projektet – til rette tid. Normalt modtager vi projektoplæg fra virksomheder og lægger vægt på, at de problemer, I løser er problemstillinger fra den virkelige verden.  Derudover opfordres der til at lave In-Company projekter, der faciliteres på tredje semester.

Alsidige karrieremuligheder

Med en kandidatgrad i miljøteknologi vil du have en lang række jobmuligheder - i Danmark såvel som i udlandet. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med virksomhedsbæredygtighed eller som fx konsulent inden for miljøspørgsmål og affaldshåndtering. 
Det er også muligt at fortsætte på et treårigt forskningsprogram, som vil føre til en ph.d.-grad. En anden mulighed er at studere en erhvervs-ph.d., der gennemføres i tæt samarbejde med en virksomhed, hvor du er ansat. 
Dimittender, der har gennemført denne kandidatuddannelse, får titlen Cand.Polyt i Miljøteknologi.

Læs mere om dine karrieremuligheder her.

Hvordan kan du opfylde vores studiekrav, mens du er væk?

Vi opfordrer alle ingeniørstuderende til at læse mindst ét semester i udlandet. Netop derfor er vi meget fleksible omkring studieplaner for studerende, der ønsker at læse i udlandet, fordi vi netop opfordrer de studerende til at rejse ud. Det betyder, at vi er fleksible i forhold til at godkende kurser på andre universiteter svarende til de kurser, vi kræver.Mere information om studier i udlandet SDU har bilaterale udvekslingsaftaler med mange andre universiteter i hele verden for at gøre det lettere for dig. Antallet af disponible universiteter er stadigt voksende. 
Du kan læse mere om potentielle studiemuligheder i udlandet og partneruniversiteter her.

Mød Julie, der læser miljøteknologi

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense