Skip to main content
DA / EN

Adgangskrav

Følgende bachelor- og professionsbacheloruddannelser opfylder adgangskravene under forudsætning af, at de indeholder minimum 7,5 ECTS inden for epidemiologi og biostatistik ELLER følger SDU’s Bridging course inden studiestart: 

 • Folkesundhedsvidenskab fra SDU - giver dig retskrav på optagelse
 • Folkesundhedsvidenskab fra et andet dansk universitet 
 • Medicin fra et dansk universitet
 • Klinisk biomekanik fra SDU
 • Idræt fra et dansk universitet
 • Odontologi fra AU eller KU
 • Biomedicin fra et dansk universitet
 • Farmaci fra SDU eller KU
 • Sundhedsfremme og sundhedsstrategi fra Roskilde Universitet     
 • Psykologi fra et dansk universitet
 • Antropologi fra AU eller KU
 • Sociologi fra AAU eller KU
 • Økonomi fra et dansk universitet
 • Sygepleje fra en dansk professionshøjskole
 • Fysioterapi fra en dansk professionshøjskole
 • Ergoterapi fra en dansk professionshøjskole
 • Radiografi fra en dansk professionshøjskole
 • Ernæring og sundhed fra en dansk professionshøjskole
 • Jordemoder fra en dansk professionshøjskole
 • Bioanalytiker fra en dansk professionshøjskole
 • Global Nutrition and Health fra en dansk professionshøjskole
 • Lærer med undervisningsfag/linjefag i Idræt fra en dansk professionshøjskole
 • Diplomingeniør i Sundhedsteknologi fra DTU eller AU
 • Civilingeniør (BA) i Medicin og Teknologi (medicoingeniør) fra DTU
 • Civilingeniør (BA) i Sundheds- og Velfærdsteknologi fra SDU

Du kan også søge optagelse, hvis du har en anden bachelor- eller professionsuddannelse, som indeholder minimum følgende fagområder:

 • 5 ECTS inden for kvantitative metoder
 • 10 ECTS inden for kvalitative metoder 
 • 5 ECTS inden for videnskabsteori 
 • 15 ECTS inden for sundhedsfaktorer, sundhedsadfærd, sundhedsfremme og sygdomslære 
 • 10 ECTS inden for sundhedsvæsnets funktion (f.eks. sundhedsøkonomi, offentlig forvaltning, økonomi)
 • 7,5 ECTS inden for biostatistik og epidemiologi (kan suppleres)

Når du har søgt, vil universitetet vurdere, om din bacheloruddannelse opfylder adgangskravene. Hvis du mangler maksimalt 7,5 ECTS i epidemiologi og biostatistik, er det muligt at supplere din bachelor- eller professionsbacheloruddannelse med SDU’s Bridging course for at opfylde adgangskravene.

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på dansk. Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine danskkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger. Se mere om krav til sprogkundskaber. Se mere om krav til sprogkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser, udvælges ansøgere uden retskrav baseret på et pointsystem, der tager udgangspunkt i indholdet af den adgangsgivende bacheloruddannelse. Hvert fag á minimum 3 ECTS for følgende fagområder giver hvert et point:

 • Kvantitativ analyse (biostatistik, statistik, matematik etc.) 
 • Epidemiologi 
 • Kvalitative metoder 
 • Generelle forskningsmetoder/videnskabsteori 
 • Sundhedsfremme/sundhedspædagogik/adfærdsvidenskab • Samfundsvidenskab/økonomi 
 • Biologi/fysiologi/medicin 

Ansøgere prioriteres efter det samlede pointtal. I tilfælde af pointlighed prioriteres ud fra antal ECTS opnået indenfor fagområdet kvantitativ analyse bestået på adgangsgivende bacheloruddannelser. 

I tilfælde af pointlighed prioriteres ud fra antal ECTS opnået i fagområdet kvantitativ analyse bestået på adgangsgivende bacheloruddannelser. 

Supplering 

Det er muligt at supplere din bachelor- eller professionsbacheloruddannelse med SDU’s Bridging course for at opfylde kravet om 7,5 ECTS i epidemiologi og biostatistik. Kurset følges efter optagelse og inden studiestart.
Læs om kursets indhold og forløb.

Bemærk i forbindelse med optag på evn. ledige pladser: Efter 15. juli kan du kun blive optaget på uddannelsen, hvis det vurderes, at du ikke skal følge suppleringskursus.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.