Skip to main content

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab består af fire semestre (to år). Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i en kvartalsstruktur. Kvartalsstrukturen indebærer fire årlige undervisningsperioder på hver otte uger med en eksamensperiode i umiddelbar forlængelse af en undervisningsperiode.

Første semester består af fem obligatoriske fag, der bl.a. vedrører prioritering, udvikling af strategier til forandring, projekt- og forandringsledelse samt metoder og teorier til kvalitative og kvantitative undersøgelser. Andet semester består af fem obligatoriske fag, der bl.a. vedrører implementeringsforskning, effektevaluering både i teori og i forandringsprocesser samt brugen af flere metoder.

Valgfag, praktik- eller udlandsophold?

På tredje semester kan der frit vælges mellem en række valgfrie moduler inden for folkesundhedsvidenskab eller øvrige valgfag. Det er desuden muligt at tage et praktik- eller udlandsophold.

Speciale

Fjerde semester er afsat til udarbejdelse af kandidatspecialet. Udover den formelle vejledning ved en underviser, der er tilknyttet uddannelsen, tilbydes også specialeseminarer, som giver mulighed for at diskutere synopsis, forskningsdesign, metoder og empiriske undersøgelser.