Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Med en uddannelse i Folkesundhedsvidenskab vil du være kvalificeret til at arbejde med opgaver inden for bl.a.:

  • Implementering af sundhedsfremmende indsatser
  • Sundhedsplanlægning
  • Sundhedsadministration, -forvaltning og -analyse
  • Udvikling og evaluering
  • Planlægning og rådgivning
  • Undervisning og forskning i relation til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme

Du får mange spændende jobmuligheder

Eksempler på mulige jobs kan være sundhedsrelaterede drifts-, ledelses- og planlægningsopgaver inden for både offentlige og private institutioner, virksomheder og organisationer.

Der kan være tale om statslige, regionale og større kommuners styrelser og institutioner, f.eks. Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Beskæftigelsesministeriet med tilhørende styrelser. Også sygehus- og sundhedsforvaltninger og social- og sundhedsplanlægningsafdelinger i regioner og kommuner kan blive din kommende arbejdsplads.

Nationale og internationale organisationer med forebyggende og sygdomsbekæmpende funktioner som f.eks. WHO, EU, Røde Kors, OECD og Verdensbanken er også muligheder.

Ligeledes er større patientorganisationer, som f.eks. Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen og store nationale og internationale idrætsorganisationer naturlige aftagere af personer med en folkesundhedsvidenskabelig uddannelse.

Personer med kvalifikationer inden for folkesundhedsområdet er involveret i personaleadministration og -udvikling samt projektinitiering og -styring. Den slags erhvervsfunktioner fylder stadig mere – både i den offentlige sektor og hos private virksomheder.

Mange kandidater finder desuden beskæftigelse inden for forskning og undervisning ved universiteter og højere læreanstalter samt undervisning inden for social- og sundhedsfaglige uddannelser.

Kom med en tur til SDU Odense

Løs kliniske og sundhedsmæssige problemstillinger