Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Designledelse skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • BA i Designkultur og økonomi
 • BA Designkultur
 • BSc  i Erhvervsøkonomi, HA med mindst 45 ECTS indenfor design og erhvervsøkonomi, ledelse, markedsføring, kommunikation eller innovation
 • BSc i Erhvervsøkonomi, HA kombinationsuddannelser med mindst 45 ECTS indenfor design og erhvervsøkonomi, ledelse, markedsføring, kommunikation eller innovation
 • En humanistisk bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS med et indhold af æstetiske, designanalytiske, designteoretiske og designhistoriske fag, svarende til Tilvalg i Designkultur.
 • En samfundsfaglig bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS indenfor design og erhvervsøkonomi, ledelse, markedsføring, kommunikation eller innovation.
 • BA fra Designskolen Kolding
 • BA fra Kunstakademiets designskole
 • En teknisk bacheloruddannelse med design (f.eks. Diplomingeniør i Integreret Design)
 • Professionsbachelor med fokus på design, innovation eller markedsføring
  eller tilsvarende.
Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere:

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et  gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Kvalifikationer opnået under uddannelsen med udgangspunkt i følgende pointsystem:
  • 1 point for mindst 10 ECTS i faget Designkultur
  • 1 point for mindst 10 ECTS i faget Visuel kultur
  • 1 point for mindst 10 ECTS i fag der giver praktiske designkompetencer
  • 1 point for mindst 10 ECTS i fag inden for kvalitativ metode og forbrugeradfærd
  • 1 point for mindst 10 ECTS inden for organisationsteori, ledelse, markedsføring, kommunikation eller innovation
  • 1 point for mindst 10 ECTS i fag inden for designhistorie
  • 1 point for mindst 10 ECTS i fag inden for designteori
Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies