Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse. 

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Designledelse: 

 • BA i Designkultur med mode og erhvervsøkonomi (tidligere Designkultur og økonomi) fra SDU - giver retskrav på optagelse
 • BA i Designkultur med rum og æstetik (tidligere Designkultur) fra SDU - giver retskrav på optagelse
 • BSc i Erhvervsøkonomi, HA fra SDU
 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra et dansk universitet med Tilvalg i Designkultur fra SDU
 • BA  i Accessory design, Beklædningsdesign, Tekstildesign, Kommunikationsdesign eller Industrielt design fra Designskolen Kolding
 • BA i design eller arkitektur fra Det Kongelige Akademi
 • Diplomingeniør i Integreret Design fra SDU
 • Professionsbachelor i design & business fra en dansk professionshøjskole
 • Professionsbachelor i grafisk kommunikation fra en dansk professionshøjskole
 • Professionsbachelor  i innovation og entreprenørskab fra en dansk professionshøjskole

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en anden bachelor eller professionsbachelor med mindst 45 ECTS inden for én af følgende fagkombinationer: 

 • Design (praktisk design af produkter, møbler, beklædning, tekstiler, kommunikationsdesign, interaktionsdesign eller rum; og/eller æstetiske, designanalytiske, designteoretiske, designhistoriske fag)
 • Design (jf. ovenfor) og erhvervsøkonomi, ledelse, markedsføring, kommunikation eller innovation. 

Krav om engelsk-niveau

Varsling: Fra optaget til studiestart i september 2025 vil du desuden skulle opfylde krav om Engelsk på B-niveau. Se mere om krav til sprogkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere:

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et  gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Ved udvælgelsen foretages vurderingen på basis af summen af simpelt karaktergennemsnit og point for kvalifikationer opnået under uddannelsen.
 • Kvalifikationer opnået under uddannelsen med udgangspunkt i følgende pointsystem:
  • 1 point for mindst 10 ECTS i faget Designkultur
  • 1 point for mindst 10 ECTS i faget Visuel kultur/Visuel kultur og design
  • 1 point for mindst 10 ECTS i fag der giver praktiske designkompetencer
  • 1 point for mindst 10 ECTS i fag inden for kvalitativ metode og forbrugeradfærd
  • 1 point for mindst 10 ECTS inden for organisationsteori, ledelse, markedsføring, kommunikation eller innovation
  • 1 point for mindst 10 ECTS i fag inden for designhistorie
  • 1 point for mindst 10 ECTS i fag inden for designteori 

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.