Skip to main content

Dine valg undervejs definerer dine fremtidsmuligheder

På kandidatuddannelsen i Designledelse har du en masse valgfriheder og muligheder for at tone uddannelsen i den retning, du brænder for: 

 • Vil du på udlandsophold?
 • Hvad med projektorienteret forløb?
 • Hvad vil du lære i dine opgaver, projekter og valgfag?
 • Vil du arbejde alene eller sammen med andre?
 • Hvilket type problem vil du arbejde med i dit speciale?

På mitsdu kan du se mere om hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i kandidatuddannelsen i Designledelse. 

 

To kandidater går ikke ud ad døren om to år med de samme kompetencer. Det betyder at vores kandidater løser mange forskellige opgaver ude i verden, når de afslutter deres kandidat. Opgaver, der matcher de kompetencer, de har udviklet undervejs.

Du kan gå mange veje – og det er dine valg undervejs i uddannelsen, som i høj grad definerer dine muligheder.

Eksempler på, hvad færdiguddannede kandidater har lært og gør ude i verden

Nedenfor kan du læse mere om, hvad kandidater fra denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er slet ikke udtømmende - du vil finde masser af kandidater, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.


Undervejs

Det du lærer undervejs i uddannelsen
En uddannelse i Designledelse er en læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • varetage, samordne og koordinere kreative, kommunikative, økonomiske og organisatoriske aspekter af designprocesser.
 • opstille løsningsmodeller på basis af foretagne analyser.
 • analysere og kvalificere formgivningsløsningens potentialer
 • sikre samspillet mellem aktører i relation til udviklingen fra idé til kommercialisering
 • forstå designs betydning for kultur og samfund.

Kandidater fra denne uddannelse nævner herudover en lang række kompetencer, som de, hver især, udviklede mens de studerede.


Bagefter

Det du kan bidrage med efter uddannelsen
Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du skal:

 • agere som rådgiver og projektleder som bindeled mellem designere og marketing
 • arbejde med markedsføring af design
 • facilitere virksomheds- og organisationsudvikling med fokus på design.
 • udvikle og implementere strategier for virksomheder og udmønte dem som designledelsesprojekter.
 • indgå i tværfaglige projekter, der kræver viden om designmæssige og økonomiske aspekter.
 • arbejde med økonomi- og projektstyring af produktudvikling og designprocesser.

Listen her giver eksempler på hvad tidligere kandidater fortæller de arbejder med efter uddannelsen. Men listen er uendeligt meget længere.