Adgangskrav

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen cand.merc.jur. skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på uddannelsen, hvis du har en bacheloruddannelse i:

  • Erhvervsøkonomi og jura, HA (jur.) fra SDU - giver dig retskrav på optagelse
  • Erhvervsøkonomi og jura, HA (jur.) fra et andet universitet.
Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav med udgangspunkt i den motiverede ansøgning og dit CV, som du skal uploade i ansøgningsportalen. Din motiverede ansøgning og dit CV vil blive vurderet på baggrund af følgende områder:

  • Motivation: Begrundelse for, hvorfor vi skal optage netop dig, og hvilke personlige egenskaber du mener er vigtige for at gennemføre uddannelsen.
  • Fagspecifik viden: Relevant erhvervserfaring og andre aktiviteter, der giver dig viden om eller indsigt i fagområdet.
  • Kommunikation: Din evne til at formulere dig skriftligt.
  • Indsigt i studiet: Du har sat dig ind i, hvad studiet indeholder og hvad du ønsker at bruge uddannelsen til.
Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

  • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. februar:

  • 15. oktober for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. september for ansøgere fra lande uden for EU/EØS
Søg ind nu til studiestart i februar

Ansøgningsfristen er 15. oktober.

Sådan søger du