Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på uddannelsen, hvis du har en bacheloruddannelse i:

 • Erhvervsøkonomi og erhvervsjura, HA (jur.) fra SDU -  giver dig retskrav på optagelse
 • Erhvervsøkonomi og erhvervsjura, HA (jur.) og HA (jur.) i skat fra AU, AAU eller CBS

Endvidere kan der, efter konkret vurdering, optages studerende der i deres bacheloruddannelse har minimum: 

 • 40 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, som skal dække alle følgende fagområder: finansiering, regnskab, statistik, mikroøkonomi og makroøkonomi.  
 • 45 ECTS inden for det formueretlige fagområde, som skal dække alle følgende fagområder: dansk aftaleret, erstatningsret, køberet, obligationsret, løsøre, pant, kaution, ejendomsforbehold, individualforfølgning, universalforfølgning samt selskabsret. 
 • 10 ECTS inden for internationale retsforhold, hvor EU-ret udgør mindst 7,5 ECTS 
 • 20 ECTS metodiske fag, herunder mindst 5 ECTS juridisk metode og 5 ECTS erhvervsøkonomisk metode. Tværfaglige/integrerede fag kan indgå som metodiske fag.  
 • Yderligere i alt 30 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske og/eller juridiske fagområde. 

Skriftlig refleksion og CV

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav med udgangspunkt i en skriftlig refleksion og CV, som du skal uploade i ansøgningsportalen.

Din skriftlige refleksion og dit CV vil blive vurderet på baggrund af følgende områder:

 • Refleksion over uddannelsens krav – Hvilke faglige egenskaber, du mener, er vigtige for at gennemføre uddannelsen
 • Indsigt i studiet – Du har sat dig ind i, hvad studiet indeholder
 • Fagspecifik viden – relevant erhvervserfaring og andre aktiviteter, der giver dig viden eller indsigt i fagområdet
 • Kommunikation - Din evne til at formulere dig skriftligt

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.