Skip to main content

Cand.merc.jur.-uddannelsen er en 2-årig kandidatoverbygning på HA(jur.)- / HA(jur.) i skat-bacheloruddannelsen. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS, hvoraf minimum 45 ECTS skal udgøres af erhvervsøkonomiske fagelementer, og minimum 45 ECTS skal udgøres af juridiske fagelementer.

På kandidatuddannelsen sker der dels en udbygning af de mest centrale dele af formueretten og erhvervsøkonomien, således at de studerende bliver i stand til at forene juridisk og erhvervsøkonomisk viden og metode, og dels en specialisering, hvor de studerende gennem valg af juridiske og erhvervsøkonomisk fag inden for et bestemt område bliver i stand til at taget stilling til komplekse problemstillinger, således som disse opstår i virksomheder.

På kandidatuddannelsen indgår følgende obligatoriske fag og fagelementer:

  • Metode, argumentation og videnskabsteori (10 ECTS)
  • Kandidatspeciale inden for et valgfrit emne (30 ECTS)

Herudover er der en betydelig mulighed for selv at præge uddannelsen i bestemte retninger, idet der kan vælges mellem en lang række forskellige juridiske og erhvervsøkonomiske valgfag, hvoraf min. 1 skal være engelsksproget, ligesom det er muligt at tage på udlandsophold, praktikophold og/eller skrive seminaropgaver

Her kan du finde studieordninger for Cand.merc.jur.

Du kan læse mere om fagene i fagbeskrivelserne, hvis du ønsker at vide mere.