Skip to main content

Erhvervs-ph.d.: Bygningsværker som holder

Det er både tidskrævende og omkostningsfyldt at lave disse enorme bygningsværker, og en af de afgørende faktorer er vindtrykket – dvs. hvordan vinden påvirker bygningen, broen eller lignende konstruktioner.

- Normalt laver man bygningsværket i en lille model, som man tester i en såkaldt vindtunnel. Her har man mulighed for at udsætte konstruktionen for realistiske lufttryk (turbulens), og dermed kan man vurdere, hvordan projektet skal bygges for at kunne holde til vind- og vejrforhold, forklarer Jens Johansson. Jens har efter endt uddannelse som diplomingeniør i bygningsteknik læst videre til civilingeniør i konstruktionsteknik. 

- Faktisk har jeg set en videooptagelse fra dengang, man byggede Storebæltsbroen, og her kunne man se, at noget at vejen forsvandt og derefter kom til syne igen. Så meget svingede broen. Derfor lavede man en ny model, som man igen testede i en vindtunnel, og her fandt man ud af, at man kunne løse problemet ved at lede vinden bedre omkring konstruktionen, fortæller Jens begejstret.

Computersimulering er billigere
Vindtunnelmetoden er dog meget bekostelig for bygherren, og derfor har man gennem mange år arbejdet på at finde andre beregningsmodeller, nemlig ved hjælp af computersimulering.

- Desværre er de beregningsmetoder, som man indtil videre kender ikke pålidelige nok. Hele problematikken ligger i, at forskerne/fagfolkene ikke er enige om, hvordan man beregner turbulensen i vinden, altså de vindstød der naturligt vil være i vinden, forklarer Jens og fortsætter:

- Det er så her, jeg arbejder med en ny – og måske revolutionerende metode - hvor man forholdsvist enkelt, billigt og hurtigt vil kunne beregne vindtrykket ved hjælp af computerkraft. På den måde vil man ikke behøve at teste i vindtunnel længere, siger han og understreger, at selvom projektet lykkedes vil der stadig gå mange år inden metoden vil blive brugt i praksis.

Mål: job med ansvar
Jens interesserer sig især for at beregne modeller og finde ud af, hvordan man mest hensigtsmæssigt konstruerer bygningsværker og lignende. Derfor valgte han at læse til civilingeniør i konstruktionsteknik:

- Jeg brænder for at arbejde med de mere teoretiske udfordringer. Samtidig ønsker jeg et job, hvor der stilles høje krav – og mere ansvar til mig. Det finder jeg meget motiverende, siger han.

Projektet bliver bl.a. lavet i samarbejde med det rådgivende ALECTIA A/S

Fakta

Uddannelsen tager to år og bygger oven på en diplomingeniør i bygningsteknik, diplomingeniør maskinteknik eller tilsvarende.

Du kan specialisere dig inden for én ud af to fagprofiler:

Bygningsdesign
Maskindesign

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 27.07.2023