Skip to main content

Fagprofilen konstruktionsteknik

Konstruktionsteknik giver god indsigt i den nyeste viden til design af bygningskonstruktioner. Både i Danmark og internationalt presses konstruktioner til det yderste – broerne bliver længere og bygningerne højere. Det stiller krav til, at konstruktionsingeniørerne ikke er begrænset af standardløsninger og evner at tilegne sig state-of-the-art-viden. Profilen konstruktionsteknik fokuserer på at kvalificere til at kunne foretage analyse af eksisterende bygninger samt design af nye bygninger.

Med profilen konstruktionsteknik får du:

  • Specialist viden til design af nye og eksisterende konstruktioner med materialerne beton, stål og træ.
  • Fag inden for livscyklusanalyse og cirkulært design for viden der sammen med din konstruktionsviden sætter dig i stand til at gøre en forskel i den grønne omstilling med genbrug af bygningskonstruktioner.
  • En dybere viden omkring sikkerhedssystemet der ligger bag det danske og europæiske normsystem således at du bliver i stand til at kalibrere dine egne partialkoefficienter og regne et sikkerhedsniveau, f.eks. på baggrund af forsøg.
  • Kompetencer til at planlægge og udføre forsøg. Både således at det kan bruges i en forsknings- og udviklingssammenhæng, men også så det kan bruges til fx bæreevnebestemmelse af eksisterende konstruktioner.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 31.01.2024