Skip to main content
DA / EN

Undervisningsudvalg

Udvalget skal være sammensat af undervisere og studerende på en måde, som giver en rimelig dækning af instituttets faglige bredde.

Udvalget kan uddelegere til formanden eller til et snævrere underudvalg at behandle en enkeltsager uden principiel betydning. Resultatet af evalueringer og de efterfølgende handlingsplaner bør dog altid forelægges det samlede undervisningsudvalg.

Ved forbehandling af kursusbeskrivelser og eksamenspensa inden indsendelse til studienævnet skal der være en fagligt relevant studenterrepræsentant involveret.

Medlemmer

Udvalgets studentermedlemmer kan kun deltage i behandling af personsager, såfremt de også er medlemmer af Det Naturvidenskabelige Studienævn.

Sekretær

Sidst opdateret: 23.03.2024