Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen varer 3 1/2 år (7 semestre) og har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør.

Uddannelsen består af en kombination af teorikurser og praktisk projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Hvert semester er baseret på et hovedtema:

  1. Produktudvikling 
  2. Projektstyring 
  3. Laboratorietest 
  4. Konstruktion 
  5. Experts in Team innovation/Innovation/specialisation
  6. Ingeniørpraktik i Danmark eller udlandet 
  7. Afgangsprojekt

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et to-ugers kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned. 

1. semester
På første semester udvikler du sammen med din projektgruppe et simpelt produkt ud fra et givent projektoplæg. Dermed lærer du at beskrive, vurdere og vælge tekniske, økonomiske og miljømæssige sammenhænge i det produkt, I udvikler. Samtidig får du kendskab til materialer og processer, matematik, statik og styrkelære samt produktionsøkonomi.

2. semester
Semestret fokuserer på projektstyring. Du og din projektgruppe arbejder igen med udvikling af et konkret produkt og styrker bl.a. jeres viden om matematik, statik, styrkelære, materialer og projektprocesser. I forbindelse med teknisk dokumentation arbejder du med 2D- og 3D-CAD som værktøj.

3. semester
Her gennemfører du og din projektgruppe målinger på eksisterende maskinanlæg eller egne testopstillinger. I lærer bl.a. at planlægge og gennemføre måling af mekaniske og elektriske størrelser. Samtidig laver I dataopsamling, som I behandler og analyserer.
Du får grundlæggende kendskab til sandsynlighedsregning, statistik, elektriske maskiner og kredsløb og lærer at vælge og dimensionere maskinelementer ud fra krav til funktion og anvendelse.

4. semester
På dette semester konstruerer I et produkt, anlæg eller system ud fra en kompleks problemstilling, så I lærer at lave de relevante beregninger og dimensioneringer. Du lærer om termodynamik samt styrings- og reguleringsteknik og arbejder med CAE-værktøjer (Computer Aided Engineering) og CAD (Computer Aided Design) i konstruktionsprocessen og dokumentation. I semesterprojektet arbejder I sammen med en virksomhed eller andre projektgrupper.

5. semester 
Semestret består af temaet Experts in Team innovation, som har fokus på iværksætteri og innovation. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring for en virksomhed. 

Du kan også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet.

6. semester 
På 6. semester er du i ingeniørpraktik hos en dansk eller udenlandsk virksomhed.

7. semester
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.

Eksempler på afgangsprojekter:

  • Udvikling og design af overtryksbegrænsende enhed til forbrændingskammer i dieselmotor 
  • Vendemekanisme for forme til vindmølleindustrien 
  • Forundersøgelse om brug af LNG til køling på skibe