Skip to main content
DA / EN

Formål og vilkår for Erhvervskandidatuddannelser

En erhvervskandidatuddannelse er en kandidatuddannelse tilrettelagt over 4 år på deltid for personer i sideløbende beskæftigelse. Udbuddet af erhvervskandidatuddannelser baserer sig på en vurdering af arbejdsmarkedets behov.

Formålet med en erhvervskandidatuddannelse er at give studerende og virksomheder mulighed for at koble akademiske færdigheder og kompetencer direkte med relevante arbejdsopgaver. Via kravet om 25 timers sideløbende relevant beskæftigelse indgår den erhvervskandidatstuderende på arbejdspladsen på lige fod med øvrige ansatte.

 

Vilkår og betingelser

Det er ikke muligt at få SU som studerende på en erhvervskandidatuddannelse.

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav til erhvervskandidatuddannelser. Du har således ikke retskrav til optagelse på f.eks. erhvervskandidatuddannelsen i Jura, selvom du har taget en bachelor i Jura ved SDU. Retskrav gælder kun til ordinære kandidatuddannelser.

SDU vil to gange årligt indhente dokumentation for din beskæftigelse. Du er desuden forpligtet til at give SDU besked, hvis din beskæftigelsessituation ændrer sig.

Skifter du arbejdsgiver, får væsentligt ændrede arbejdsopgaver eller overgår fra iværksættervirksomhed til anden relevant beskæftigelse, skal du søge SDU om tilladelse til at fortsætte på erhvervskandidat­uddan­nelsen. Dette gør du ved at kontakte Uddannelsesjura & Registratur via SPOC.

Hvis SDU vurderer, at du ikke længere opfylder kravet om relevant beskæftigelse, vil du blive overflyttet til den tilsvarende kandidatuddannelse på fuld tid, så vidt muligt fra førstkommende semesterstart.

Som studerende på en erhvervskandidatuddannelse har du mulighed for at søge om at skifte til den tilsvarende fuldtidsuddannelse.

Ønsker du at skifte til fuldtidsuddannelsen, skal du kontakte Uddannelsesjura & Registratur via SPOC.

Skiftet kan dog først ske efter studiestart og tidligst med virkning fra uddannelsens 2. semester.

Du kan skifte fra en igangværende kandidatuddannelse på fuldtid til samme uddannelse tilrettelagt som erhvervskandidatuddannelse uden først at udmelde dig fra fuldtidsuddannelsen.

Du kan søge enten ny optagelse (genoptagelse) eller overflytning. Ansøgningsformen afhænger af, om du har bestået første studieår eller ej. Læs mere om skift mellem deltids- og fuldtidsuddannelser her.

 

 

 

Sidst opdateret: 01.02.2024