Skip to main content

Adgangskrav

For at søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i Datalogi skal du have en relevant bacheloruddannelse, og sideløbende skal du være i relevant beskæftigelse.

Du kan søge, hvis du har en: 

 • Bacheloruddannelse i Datalogi fra SDU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet eller Aalborg Universitet

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse, der indeholder datalogiske fagelementer svarende til minimum 100 ECTS. Følgende fagområder skal indgå:

 • Programmering (mindst 15 ECTS)
 • Algoritmer, datastrukturer og kompleksitet (mindst 15 ECTS)
 • Computersystemer, herunder maskinarkitektur og styresystemer (mindst 15 ECTS)
 • Matematiske støttefag til datalogi, herunder diskret matematik (mindst 10 ECTS)
 • Databaser (mindst 5 ECTS)

Relevant beskæftigelse

Der er tre måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på. Du kan:

 • Være i relevant beskæftigelse som ansat i en offentlig eller privat virksomhed
 • Være beskæftiget i en fagligt relevant selvstændig etableret virksomhed
 • Være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers opgaveportefølje for at vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt. 

Eksempler på relevant beskæftigelse kunne være (listen er ikke udtømmende):   

 • It-medarbejder
 • Softwareudvikler
 • Programmør

Læs mere om kravene til beskæftigelse ved at følge linket her, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse, som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på engelsk, og du skal derfor dokumentere dine engelskkundskaber som en del af din ansøgning. Se krav til sprogkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere med udgangspunkt i karaktergennemsnittet på den adgangsgivende uddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Relevante bilag

For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag.
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav.
 • Dokumentation for relevant beskæftigelse. Læs mere om, hvordan du skal dokumentere din beskæftigelse.