Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i Datalogi skal du have en relevant bacheloruddannelse og sideløbende skal du være i relevant beskæftigelse eller være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed. 

Du kan søge ind på erhvervskandidatuddannelsen, hvis du har

en bacheloruddannelse i Datalogi fra SDU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet eller Aalborg Universitet.

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse, der indeholder datalogiske fagelementer svarende til minimum 100 ECTS. Følgende fagområder skal indgå: 

 • Programmering (mindst 15 ECTS)
 • Algoritmer, datastrukturer og kompleksitet (mindst 15 ECTS)
 • Computersystemer, herunder maskinarkitektur og styresystemer (mindst 15 ECTS)
 • Matematiske støttefag til datalogi, herunder diskret matematik (mindst 10 ECTS)
 • Databaser (mindst 5 ECTS)

Når du har søgt, vil studienævnet vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende. Hvis du ikke opfylder ovenstående adgangskrav, vil studienævnet vurdere, om du kan følge et eller flere suppleringskurser.

Læs mere om supplering til kandidat.

Relevant beskæftigelse

Der er to måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på:

 1. Du er ansat i en privat eller offentlig virksomhed med minimum 25 timer om ugen, med relevante arbejdsopgaver.
 2. Du er iværksætter med en relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers eller iværksættervirksomheds opgaveportefølje for at kunne vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt.

 

Der kunne eksempelvis være tale om (listen er ikke udtømmende):

 • It medarbejder
 • Softwareudvikler
 • Programmør

Læs mere om kravene til beskæftigelse ved at følge linket her, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse, som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

 

Sprogkrav

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk, og du skal derfor dokumentere dine engelskkundskaber som en del af din ansøgning.

Se krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere med udgangspunkt i karaktergennemsnittet på den adgangsgivende uddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregnes en gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Sådan søger du ind

For at søge skal du oprette en ansøgning i ansøgningsportalen. Du kan læser mere om hvordan du søger her.

For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag.
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav.
 • Tro og love-erklæring. Du kan se eksempler på relevant beskæftigelse med basis i din adgangsgivende uddannelse, hvis du klikker på "Adgangskrav" ovenfor.
 • Dokumentation for relevant beskæftigelse i offentlig eller privat virksomhed eller dokumentation for relevant iværksættervirksomhed
Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. februar:

15. oktober for EU/EØS og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse

1. september for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

 
Ledige pladser til studiestart i september

Du kan stadig nå at blive optaget på uddannelsen til studiestart i september.

Se mere her