Skip to main content
DA / EN

Introduktion til uddannelsen

Kort om Erhvervskandidaten i Erhvervsøkonomi – Økonomi- og processtyring.

Med en erhvervskandidat i Erhvervsøkonomi - Økonomi- og processtyring bliver du i stand til analyse og gennemføre udviklingsorienterede og ledelsesmæssige opgaver i din virksomhed.

Profilen er opbygget omkring hovedområderne:

Økonomistyring, der giver dig viden til at vurdere og løse problemstillinger indenfor økonomistyring, der gør dig i stand til at udvikle økonomiske rapporteringer, der understøtter virksomheders strategiske udvikling. 
Processtyring, som giver dig viden til med afsæt i virksomhedens strategi at løse problemstillinger indenfor Supply Chain Management og produktionsstyring. Der fokuseres bland andet på virksomheders rolle og funktion i globale forsyningskæder og de grundlæggende produktionssystemer og filosofier (JIT, Lean, Agility, m.fl)

Herudover har du gode muligheder for selv at præge din uddannelse gennem valgfag, ligesom du har mulighed for at arbejde med et Erhvervskandidatprojekt tilknyttet en virksomhed på uddannelsens 1. og 2. semester. Der vil også være mulighed for udlandsophold.

Jobmuligheder 

Med en erhvervskandidat i Erhvervsøkonomi - Økonomi- og processtyring kan du anvende avancerede metoder til at afdække og løse udfordringer i forbindelse med supply chain management, produktions- og økonomistyring, ledelse, organisationsudvikling og strategi.
Eksempler på jobtitler kunne være: Supply Chain manager, Product Manager, Category Coordinator, District Manager, Project Manager, Løn- og Økonomikonsulent, og Business Developer.

Undervisere m.m. 

Erhvervskandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi, er funderet i forskningskompetencer fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse og Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi. Institutternes undervisere på uddannelsen holder primært til på plan 6 på SDU Kolding, og du vil opleve, at der gennem dit studie er tæt kontakt mellem dig som studerende og underviserne.

 

Sidst opdateret: 13.10.2022