Menu

Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi (IVØ) er et institut under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Instituttet har afdelinger i Odense, Sønderborg, Kolding og Slagelse. IVØ ledes af institutleder Jan Guldager Jørgensen.

Forskning
Instituttet har en stærk tradition for forskning af høj kvalitet inden for en række erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske områder. Forskningen omfatter både teoretisk og empirisk forskning, men anvendelsen af økonomisk teori og kvantitative metoder som f.eks. matematik, statistik, økonometri og datalogi er et fællestræk for de fleste forskningsprojekter.

Instituttets forskningsaktiviteter er organiseret i fem grupper:

Det tværfakultære center COHERE, der udfører forskning inden for sundhedsøkonomi, er stærkt forankret på instituttet på samme vis som analyseenheden COHERE Analyse, der tilbyder udarbejdelse af samfundsøkonomiske forskningsbaserede analyser.

Undervisning
Instituttets undervisningsaktiviteter er på samme vis organiseret i de fire ovennævnte grupper. Vi uddanner kandidater til både offentlige og private virksomheder og har en stærk tradition for at kunne undervise i høj kvalitet med fokus på pædagogisk udvikling og brug af IT til understøttelse af læring. Undervisningen foregår i Odense, Slagelse og Sønderborg, hvor instituttets kerneuddannelser omfatter Økonomi, Matematik/økonomi, Erhvervsøkonomi, Europæiske studier og MMA (Market and Management Anthropology). For dig, der er interesseret i mere viden om uddannelserne, læs mere på SDUs portal sdu.dk/uddannelse.

Efter- og videreuddannelse
Vi  underviser  på SDUs  kompetencegivende efter- og videreuddannelser som f.eks. MBA, MOL og HD. Uddannelserne henvender sig til erhvervsaktive voksne med en forudgående uddannelse. For dig, der er interesseret i mere viden om efter- og videreuddannelserne, læs mere på SDUs portal sdu.dk/efter_videreuddannelse
    
Talentprogram

Instituttet tilbyder desuden et talentprogram for nuværende og kommende kandidatstuderende, hvor formålet er at give motiverede og talentfulde studerende indskrevet på en af kandidatuddannelserne i økonomi eller i matematik-økonomi mulighed for at styrke deres kompetencer og tilegne sig yderligere kvalifikationer gennem særlige initiativer. Instituttets undervisningsaktiviteter er på samme vis organiseret i de fire grupper, og instituttet har en stærk tradition for at levere undervisning af høj kvalitet med fokus på pædagogisk udvikling og brug af IT til understøttelse af læring. 

Samarbejde
Instituttet ønsker at styrke sine kompetencer gennem samarbejde med offentlige og private organisationer i ind- og udland gennem analyseenheden COHERE Analyse, som tilbyder forskningsbaseret konsulentbistand af samfundsøkonomiske forskningsbaserede analyser.

Ny rapport fra analyseenheden

Tre benchmarkinganalyser på det sociale område

download

Twitter

nyheder på instituttet

Følg os på twitter

Health, Wealth and Inequality (HEWI)

a strategic initiative

read more

Talentprogram for kandidatstuderende

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies