Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

Vi er et internationalt institut, som skaber samfundsrelevant forskning, uddannelse og formidling af høj international kvalitet.

Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi (IVØ) er et institut under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.  IVØ har afdelinger på campus Odense, campus Kolding og campus Slagelse. Instituttet ledes af  institutleder Lone Grønbæk.

Forskning
Instituttet har en stærk tradition for forskning af høj kvalitet inden for en række erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske områder. Forskningen omfatter både teoretisk og empirisk forskning. Anvendelse af økonomisk teori og kvantitative metoder  som f.eks. matematik, statistik, økonometri og datalogi er et fællestræk for de fleste forskningsprojekter. Instituttets forsknings- aktiviteter er organiseret i fire grupper, samt  i flere tværgående forskningssamarbejder. Instituttet ønsker  samtidig at styrke sine kompetencer gennem samarbejde med offentlige og private organisationer i ind- og udland gennem  analyseenheden OECONOMIA, som tilbyder forskningsbaseret konsulentbistand af samfundsøkonomiske forskningsbaserede analyser. 

Læs mere om instituttet her på siden.

Forskning

Læs mere om forskningsområder

Mød instituttet

Find information om ansatte

Ekstern finansiering

Læs mere om eksterne projekter

Undervisning

Læs mere om undervisning

Publikationer

Se forskningspublikationer

Arrangementer

Se oversigt

Nyheder

Læs mere her

Twitter

Følg instituttet her