Adgangskrav

Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil søge om optagelse på bacheloruddannelsen i Matematik-økonomi, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Adgangsgivende eksamen
 2. De specifikke adgangskrav:
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
 3. Karakterkrav hvis du søger om optagelse i kvote 1:
  • Et gennemsnit på mindst 4,0 fra din adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartsbonus) ELLER
  • Minimum 6,0 i gennemsnit i Matematik A

Den adgangsgivende eksamen og alle fag ved de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum karakteren 2,0, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, kan du stadig søge om optagelse i kvote 2 og deltage i en optagelsesprøve. Du kan søge om optagelse i kvote 2 fra 1. februar og senest 15. marts kl. 12:00.

Hvis du kun søger i kvote 1, kan du supplere for at forbedre dit karaktergennemsnit i en af fagkombinationerne – også selvom du allerede har bestået fagene. Hvis du supplerer for at opfylde karakterkravet, skal suppleringen være afsluttet inden 5. juli. Eksamensbeviset skal du uploade til din ansøgning på www.optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.

Mangler du et fag eller et niveau?

Du har mulighed for at supplere de fag eller niveauer du mangler for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Hvis du søger i kvote 2, eller hvis du opfylder karakterkravet via karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen, så skal din supplering være afsluttet inden studiestart.

Hvis du kun søger i kvote 1, og dit suppleringsfag er afgørende for, om du opfylder karakterkravet, skal suppleringen være afsluttet inden 5. juli. Eksamensbeviset skal du uploade til din ansøgning på www.optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.

Har du tilsvarende kvalifikationer?

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge en dispensation. Læs mere om dine muligheder for dispensation her.

Optag i kvote 2 (2019)

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Matematik-Økonomi består af følgende elementer: 

 1. Motiveret ansøgning 
 2. CV
 3. uniTEST
 4. Struktureret interview 

Bemærk:
Du skal uploade en motiveret ansøgning og et CV + andet relevant materiale, der underbygger aktiviteter på dit CV sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk senest 15. marts, for at du kan blive vurderet i kvote 2.

Andet relevant materiale kan eksempelvis være dokumentation for:

 • Uddannelse
 • Relevante kurser
 • relevant erhvervserfaring
 • Eventuelt frivilligt arbejde
 • Eventuelle fritidsinteresser med relevans for uddannelsen
 • Anbefalinger/udtalelser

Husk at skrive dit fulde navn på alle dine bilag.

Motiveret ansøgning og CV

Din motiverede ansøgning og dit CV bliver vurderet på baggrund af områderne:

 • Indsigt i studiet
  • Du har kendskab til studiets indhold og har sat dig ind i studiets opbygning
 • Fagspecifik viden
  • Du har gode matematikkundskaber og indsigt i samfundsforhold
 • Motivation
  • Du kan begrunde dit valg af studie og uddannelsessted
  • Du har en realistisk idé om den arbejdsindsats, som forventes for at kunne gennemføre uddannelsen

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder, som alle vægtes ligeligt:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning 
 • Sproglig og kulturel forståelse 
 • Mellemmenneskelig forståelse 
 • Videnskabelig tænkning 

Testen varer 3,5 time og består af 150 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Struktureret interview

Interviewet er en personlig samtale og tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning og CV. Her vurderer vi dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:

 • Indsigt i studiet
  • Du har kendskab til studiets indhold og har sat dig ind i studiets opbygning.
 • Fagspecifik viden
  • Du har gode matematikkundskaber og indsigt i samfundsforhold.
 • Motivation
  • Du kan begrunde dit valg af studie og uddannelsessted.
  • Du har en realistisk idé om din arbejdsindsats, som forventes for at kunne gennemføre uddannelsen.

Udvælgelsesprocessen

Resultatet af uniTEST afgør, hvem der inviteres til Struktureret interview. De ca. 20 ansøgere med de højeste uniTEST-scorer, inviteres til Struktureret interview. Resultatet af det strukturerede interview afgør fordelingen af pladser i kvote 2.
Vi optager ca. 10 studerende på Matematik-Økonomi i kvote 2.

Praktisk information om optagelsesprøven

6. og 7. april afholdes uniTEST på SDU. Du skal regne med at afsætte en hel dag til deltagelsen.
Struktureret interview afholdes i perioden fra 21. – 31. maj

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på de dage hvor testene afholdes, har du stadig mulighed for at deltage via en onlineforbindelse. Læs mere om deltagelse i uniTEST fra udlandet. 

Struktureret interview kan gennemføres via Skype.

Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2019

Antal studiepladser 30
Fordeling (%) i kvote 1/2 70/30
 Kvotient i kvote 1 7,5

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 17050.

Varsling af nye adgangskrav fra 2021

SDU indfører nye karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser fra 2021. Læs mere om kravene, og hvad de betyder for dig.

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!

Gode råd til dit studievalg

Vi har samlet en guide med gode råd. De er gode at have med i dine overvejelser, når du vælger studie.

Bliv klar til dit studievalg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies